• 13 474 84 00
 • 13 474 83 20
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZUW "Wisłok” w Sieniawie

Zakład Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie zlokalizowany jest nad zbiornikiem wodnym "Besko", który powstał w wyniku wybudowania zapory betonowej na rzece Wisłok w km 172 + 800. Pojemność zbiornika wodnego, przy maksymalnym poziomie piętrzenia, wynosi 15,5 mln m sześc., a powierzchnia zalewu 131 ha. Średnia głębokość zalewu – 12 m.

Głównym projektantem zapory był mgr inż. Leopold Wójcik z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie.

Inwestycja związana z budową zapory została rozpoczęta pod nazwą "Wodociąg grupowy Iwonicz – Rymanów – Zarszyn – Brzozów" i budowana była głównie dla potrzeb uzdrowisk w Rymanowie-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju. We wrześniu 1976 r. rozpoczęto prace budowlane w obrębie obecnego zakładu. Generalnym wykonawcą było to samo przedsiębiorstwo, które wybudowało ZUW w Iskrzyni tj. „Hydrobudowa” Rzeszów, a roboty prowadził mgr inż. Roman Harpula.

Przebieg głównych zadań inwestycyjnych:

 • 1976 r. – rozpoczęcie budowy obiektów zakładu
 • 1983 r. – rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej Sieniawa – Rymanów – Iwonicz
 • 1985 r. – rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej Klimkówka – Krosno

Pierwszym użytkownikiem prowizorycznego przesyłu wody z Sieniawy do Iwonicza-Zdroju było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iwoniczu-Zdroju. Pod koniec budowy zakładu, na mocy decyzji wojewody krośnieńskiego z dn. 1.06.1988 r., nowym właścicielem zakładu zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Po przyjęciu zakładu przystąpiono do rozruchu mechanicznego i technologicznego obiektu. W dniu 17.10.1989 r. decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku dopuszczono wyprodukowaną wodę do celów pitnych. Dalsze prace doprowadziły do osiągnięcia zaprojektowanej wydajności tj. 36.000 m sześc./dobę. Odbiór końcowy zakładu nastąpił w grudniu w 1990 r.

 

***

Przez ok. 15 lat nie podejmowano kosztownych inwestycji. Zwiększone wymagania co do jakości wody pitnej postawiły przed MPGK Krosno nowe wyzwania. W 2006 r dokonano analizy technologicznej stacji i opracowano koncepcję modernizacji, której autorem był dr Stanisław Rybicki z Krakowa. Na bazie tego opracowania wykonano dokumentację projektową kompleksowej modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie przez biuro projektowe GRONTMIJ Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Pozwolenie na budowę MPGK Krosno Sp. z o.o. uzyskało decyzją 239/08 z 28.04. 2008 r. W dn. 25.10.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Generalnym Wykonawcą zostało Konsorcjum firm SEEN Technologie Sp. z o.o. i Mostostal S.A. z Warszawy. Nadzór nad robotami pełniła firma ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”, z funduszy własnych i unijnych. W dniu 30.12.2013 r. zakończono prace modernizacyjne. Obecna zdolność produkcyjna zakładu wynosi – 17 000 m sześc./dobę.

 

***

Ujęcie wody surowej – zlokalizowane jest w korpusie zapory. Składa się z trzech okien wlotowych, krat i pompowni wody surowej. Umiejscowienie okien wlotowych na trzech różnych wysokościach umożliwia pobór wody o najkorzystniejszych parametrach do dalszego procesu uzdatniania. Pobrana woda przepompowywana jest do zakładu uzdatniania, gdzie poddawana jest obróbce technologicznej.

Uzdatnianie wody – technologia uzdatniania wody oparta jest na następujących procesach:

 • utlenianie wstępne dwutlenkiem chloru lub nadmanganianem potasu,
 • koagulacja objętościowa siarczanem glinu albo koagulantami grupy PAX w osadnikach pokoagulacyjnych, lub jakościowa na filtrach pośpiesznych,
 • filtracja wody na filtrach otwartych pośpiesznych przez złoża antracytowo-piaskowe,
 • dezynfekcja wody promieniami UV i dwutlenkiem chloru w zbiornikach wody czystej o łącznej pojemności 2400m3,

Dla poprawy parametrów organoleptycznych wody może być alternatywnie stosowany węgiel pylisty, który dodatkowo wprowadzany jest na złoża filtracyjne.

 

***

Średniodobowa produkcja w zakładzie wynosi obecnie ok. 9-12 tys. m sześc., przy zdolności produkcyjnej 17 000 m sześc./dobę. W ciągu roku zakład produkuje ok. 3,6 mln m sześc. wody. Woda dostarczana jest do odbiorców z Krosna i mieszkańców gmin: Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Korczyna, Haczów oraz Besko i Zarszyn.

Gospodarka osadowa

Ostatnim etapem procesu technologicznego jest nowoczesna linia do odwadniania osadu, w skład której wchodzą:

 • zgarniacze denne Zickerta w osadniku pokoagulacyjnym,
 • zagęszczacze grawitacyjne,
 • zespół prasy mechanicznej do odwadniania osadu.

Dla dbałości o środowisko kotłownię węglową zastąpiono ekologiczną kotłownię gazową. Zwiększono również niezawodność zasilania energetycznego, które pochodzi z trzech niezależnych źródeł. Wszystkie procesy technologiczne są zautomatyzowane.

Parametry wody uzdatnionej spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

***

ZUW „Wisłok” w Sieniawie produkuje energię elektryczną na własne potrzeby, przy wykorzystaniu „Małej Elektrowni Wodnej” usytuowanej w korpusie zapory wodnej oraz przy udziale wybudowanej w 2020 r. farmy fotowoltaicznej o mocy 125 kW. W planach na lata 2021-2022 jest uruchomienie kolejnej instalacji fotowoltaicznej, tym razem o mocy 74 kW.

W roku 2021 rozpoczęto również modernizację 3 komór filtracyjnych dla zapewnienia większej stabilności pracy procesów technologicznych związanych z  filtracją wody.

 

Kierownik ZUW „Wisłok” w Sieniawie – Grzegorz Wygoda.

Adres:

Zakład Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie

ul. Dworska 6

38-480 Rymanów

tel. 13 43 552 25 / 13 47 48 140

Laboratorium – tel. 601 797 590