• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności


Efektywne zagospodarowanie odpadów w Krośnie i okolicznych gminach

Z inicjatywy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin, które w ramach porozumień z miastem Krosnem uczestniczą w projekcie odpadowo-energetycznym naszej spółki. Rozmowy dotyczyły m.in. rosnących z roku na rok wymogów w zakresie uzyskiwania poziomów odzysku, selektywnej zbiórki bioodpadów oraz wyzwań, jakie przed gminami stawia nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 17 grudnia 2020 r.

Współpraca Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego z 28 podkarpackimi samorządami to wspólne inwestycje komunalne, ale też rozmowy, dyskusje i wymiana doświadczeń w zakresie zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Spotkanie zorganizowane przez naszą Spółkę dotyczyło efektywnego systemu gospodarki komunalnej na terenie gmin. Gościem konferencji był mec. Sławomir Podgórski, który – jako ekspert zewnętrzny – przedstawił szczegółowo kwestie ostatnich zmian w prawie dotyczącym gospodarki odpadami.

W związku z tym, że w kolejnych latach bardzo rosną poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, niezbędna jest intensyfikacja działań w celu poprawy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, czyli u mieszkańców. Zmieniona w 2020 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa poziomy recyklingu odpadów na poziomie co najmniej 35% wagowo za 2023 rok, 45% wagowo za 2024 rok, aż do poziomu 65% wagowo za 2035 i za każdy kolejny rok – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Infrastruktura krośnieńskiej instalacji przetwarzania odpadów jest dobrze przygotowana do efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych, ponieważ zrealizowaliśmy inwestycje, które pozwalają na maksymalizację odzysku surowców. Sama infrastruktura i zaangażowanie instalacji jednak nie wystarczą. Potrzebne jest również zaangażowanie organizatorów systemu, czyli gmin i ich pracowników, a w szczególności mieszkańców. Bez tego spełnienie wymagań odnośnie poziomu odzysku nie będzie możliwe – dodaje Janusz Fic.

Duże rezerwy w poprawie efektów w zakresie uzyskiwanych poziomów odzysku występują w zakresie segregacji odpadów kuchennych. Konkluzją spotkania była potrzeba intensyfikacji działań właśnie w tym zakresie.

Nasza instalacja z dostarczonych do niej bioodpadów produkuje kompost ogrodniczy Krośniczek, który można wykorzystać do użyźniania gleby, a co istotne dla gmin – cały strumień bioodpadów dostarczanych do instalacji może być zaliczony jako odzysk i poprawić osiągane poziomy odzysku – podkreśla prezes Janusz Fic.

 

Kolaż 1

 

 


Warto odwiedzić