• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności


Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki dla Krosna i Korczyny

Krośnieński Holding Komunalny otrzymał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o skróceniu 3-letniej taryfy za wodę i ścieki oraz zatwierdzenie nowych taryf. Nowe stawki opłat za wodę i ścieki dla Krosna i gminy Korczyna obowiązują od 1 września 2023 r.

Decyzja o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz decyzja o zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla Krosna oraz gminy Korczyna jest zasadna i była długo wyczekiwana przez Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie, ponieważ aktualne koszty produkcji wody były znacząco wyższe niż jej finalna cena.

Obowiązujące od stycznia 2021 r. taryfy opłat za wodę i ścieki, zatwierdzone jeszcze w 2020 roku, były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, a cena wody była znacząco poniżej kosztów jej produkcji – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Problem niedoszacowanych taryf dotyczył nie tylko naszej spółki, ale też wielu innych przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Spowodowane to było bardzo dużym wzrostem kosztów działalności wodociągowej w ostatnich latach, które nie były uwzględnione w tych taryfach – dodaje prezes Janusz Fic.

Na wzrost kosztów produkcji wody i działalności wodociągowo-kanalizacyjnej miało wpływ wiele czynników. Inflacja planowana na cały okres obowiązywania dotychczasowej taryfy została przyjęta na poziomie 2,5%, a skumulowana inflacja rzeczywista za ostanie 3 lata wyniosła ok. 30%. Do tego doszły podwyżki cen energii elektrycznej (wzrost o 121,1%), gazu (wzrost o 609,4%) oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wzrost średniego oprocentowania pożyczek z 2,54% do 7,05%), a także innych kosztów, których wzrost był wynikiem wysokiej inflacji.

Skutki tej sytuacji odbiły się negatywnie na działalności Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, ale też na mieszkańcach, czyli odbiorcach usług. W związku z tym, że Spółka ponosiła znaczące straty na działalności wodociągowej, musiała radykalnie spowolnić, a nawet ograniczyć i zawiesić wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zatrzymane zostały również tak ważne zadania jak przygotowanie procesów modernizacji Zakładów Uzdatniania Wody „Wisłok” w Iskrzyni i „Jasiołka” w Szczepańcowej. Taka sytuacja była bardzo niepokojąca, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych i rosnącego ryzyka niedoborów wody w przyszłości.

Po około roku starań, obowiązująca od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, decyzją RZGW w Rzeszowie została skrócona, a nowe taryfy zostały zatwierdzone.

Zmienione dla Krosna i gminy Korczyna taryfy obowiązują od 1 września 2023 r. do 1 września 2026 r. To oznacza m.in., że od 1 września br. cena za wodę dla gospodarstw domowych wzrasta w Krośnie o 19,7%, a w gminie Korczyna o 19,5%, natomiast cena za ścieki wzrasta w Krośnie o 4,8%, a w gminie Korczyna o 13,2%. Dodatkowo, zmieniły się też stawki opłat abonamentowych.

Podwyżka ta jest niestety dla mieszkańców znacząca, ale jest i tak niższa od wskaźnika skumulowanej inflacji za okres od zatwierdzenia taryf, tj. od roku 2020. Zmniejszenie wysokości podwyżki opłat za wodę i ścieki było możliwe dzięki intensywnym działaniom Spółki, w tym m.in. rozbudowie własnych źródeł energii, które istotnie ograniczyły wpływ wzrostu kosztów energii na prowadzoną działalność – tłumaczy Janusz Fic.

Ponad 40% energii zużywanej w Wodociągach Krośnieńskich pochodzi z własnych instalacji prądotwórczych, zainstalowanych w poszczególnych zakładach. W tym przypadku wzrost kosztów energii w porównaniu do obowiązującej taryfy wyniósł 1,25 mln zł. Gdyby Spółka nie zrealizowała inwestycji we własne źródła energii elektrycznej i nie optymalizowałaby jej zużycia w ramach systemu autokonsumpcji, to koszt energii wzrósłby o 3,67 mln zł i przełożyłby się na dalszy wzrost kosztów za energię, a tym samym opłat za wodę i ścieki  – dodaje prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wnioski o zmianę taryf dla gmin Wojaszówka, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Krościenko Wyżne, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój zostały już złożone.

 

1 20210730 105003

 


Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numer stacjonarny:
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@khk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@khk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2023