• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności


Krośnieńska oczyszczalnia mniej uciążliwa dla otoczenia

Krośnieński Holding Komunalny zakończył projekt przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, dzięki czemu obiekt zwiększył swoją przepustowość i stabilność pracy, a przy tym stał się mniej uciążliwy dla otoczenia.


 Modernizacja oczyszczalni kosztowała ponad 31 mln zł (netto), z czego ponad 20,5 mln zł (netto) stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Był to ostatni projekt zrealizowany przez Spółkę przy wsparciu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie zrealizowana została w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Inwestycja ukierunkowana była na rozbudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków oraz modernizację istniejących obiektów technologicznych w ciągu ściekowym.

Celem modernizacji było osiągnięcie wymaganych i stale podnoszonych parametrów jakościowych ścieków, poprawa efektywności oczyszczania ścieków i zwiększenie przepustowości technologicznej oczyszczalni – wylicza Łukasz Karamus, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. – Ważnym aspektem inwestycji było też wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu poprzez szczelne przykrycie obiektów procesowych oraz oczyszczanie powietrza w procesie biofiltracji – mówi kierownik Oczyszczalni Ścieków.

W ramach modernizacji zakładu naprawiono i zabezpieczono konstrukcje żelbetowe obiektów technologicznych, wymieniono urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowe oraz ponad 20-letnie instalacje, dobudowano trzeci reaktor biologiczny i trzeci osadnik wtórny, wybudowano budynek kraty rzadkiej, komorę połączeniową, pompownię osadu wstępnego, zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, zbiornik retencyjny odcieków, a także z zamontowano system biofiltrów.

Zakres inwestycji dotyczył praktycznie całego ciągu ściekowego, zarówno części mechanicznej, jak i biologicznej oczyszczania ścieków, a częściowo także części osadowej. Infrastruktura oczyszczalni wyposażona została w nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki, pomiarów procesowych oraz urządzeń technologicznych, a także w systemy automatycznego sterowania. Zastosowano również wspomaganie chemiczne w procesie oczyszczania ścieków

W ramach tej inwestycji najbardziej uciążliwe elementy procesu oczyszczania ścieków na krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków zostały zhermetyzowane – mówi kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. – Wykonana w ramach tej modernizacji hermetyzacja jest kontynuacją rozpoczętego w 2012 roku procesu inwestycyjnego w zakresie hermetyzacji najbardziej uciążliwych odorowo procesów, m.in. obiektów osadowych i pompowni głównej. Dzięki zrealizowanym inwestycjom uciążliwość odorowa krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków została zminimalizowana – dodaje Łukasz Karamus.

Część mechaniczna oczyszczalni doposażona została w kratę rzadką, która jest pierwszym elementem oczyszczania ścieków, a jej zasadniczą funkcją jest zatrzymywanie dużych zanieczyszczeń stałych i zabezpieczenie krat rzadkich przed uszkodzeniem. W tej części zakładu zmodernizowane zostały piaskowniki i osadniki wstępne, istniejące zgarniacze wózkowe zastąpiono zgarniaczami z napędem hydraulicznym, a na osadnikach wstępnych i rurociągach spustowych osadu zostały zamontowane sondy gęstości i rozdziału faz, pozwalające w sposób automatyczny i kontrolowany odprowadzać zatrzymany osad.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej cały ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków, piaskowniki, osadniki wstępne ze studniami odprowadzającymi osad oraz otwarte odcinki koryt napowietrznych łączących hermetyzowane obiekty wraz z korytami do części biologicznej zostały zhermetyzowane. W ciągu osadowym zhermetyzowane zostały dwa nowe zagęszczacze osadu wstępnego wraz z pompownią osadową. Odciągane powietrze oczyszczane jest na dwóch filtrach, oddzielane dla ciągu ściekowego i osadowego zaznacza kierownik krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków.

W części biologicznego oczyszczania ścieków gruntowną modernizację przeszły dwa istniejące reaktory biologiczne, a w celu zwiększenia przepustowości całego obiektu dobudowano nowy reaktor oraz nowy osadnik wtórny. Powstały dwie nowe stacje magazynowo-dozujące środki chemiczne do wspomagania procesów oczyszczania, dwa grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego oraz zbiornik retencyjny odcieków z odwadniania mechanicznego osadów. Obiekty te również zostały zhermetyzowane z przekierowaniem powietrza do procesu biofiltracji.

Elementem końcowym inwestycji było wykonanie nowego, kompletnego systemu sterowania wraz z wizualizacją procesów całej Oczyszczalni Ścieków, opartego o nowe sterowniki i rozbudowany system procesowej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Tak szeroki zakres modernizacji i hermetyzacji Oczyszczalni Ścieków był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, które naszej Spółce udało się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowane dzięki temu inwestycje pozytywnie wpływają nie tylko na ekologię i ochronę środowiska, ale też i na najbliższe otoczenie, poprzez zmniejszenie uciążliwości odorowej tego obiektu – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Hermetyzacja naszej oczyszczalni była istotna ze względu na to, że jest największym tego typu obiektem w okolicy i przyjmuje ścieki z miasta Krosna oraz z ośmiu okolicznych gmin – dodaje Janusz Fic.

Wykonawcą modernizacji krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków jest firma Mostostal Warszawa SA. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. i trwały do sierpnia 2022 r. Koszt przeprowadzonej inwestycji to 31 062 998,72 zł (netto) / 38 144 542,14 zł (brutto), z czego 20 503,236,08 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 4 468,063,86 zł – preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Modernizacja oczyszczalni to ostatnie zadanie inwestycyjne Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego zrealizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2021. W marcu br. Krośnieński Holding Komunalny dokonał całkowitego rozliczenia zrealizowanej inwestycji i uzyskał zatwierdzenie złożonej dokumentacji, a tym samym zakończył i rozliczył już wszystkie inwestycje realizowane i dofinansowywane ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

***

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie była realizowana w ramach kilkuzadaniowego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, w ramach którego był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności – Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym dotacja do zmian klimatu POIŚ 2014-2020.

Koszt realizacji całego projektu to: 45 079 705,69 zł (brutto). Wartość dofinansowania wyniosła 22 888 799,94 zł.


Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numer stacjonarny:
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@khk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@khk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2023