x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Informacja ws. umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup Kompaktora

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. w dn. 18.09.2006r. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, umowę pożyczki Nr 2006/OZ/K/K/PS na zadanie: „Dostawa maszyny do zagęszczania gruntu (odpadów) – Kompaktora” w wysokości 760 000 zł. Zgodnie z zapisami „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”, 10 % tej pożyczki, mogło zostać umorzone pod warunkiem przekazania środków na zadanie wpływające na ochronę środowiska naturalnego i przynoszące konkretne efekty ekologiczne dla rejonu na który oddziaływuje swym zasięgiem.

W związku z powyższym MPGK Krosno Sp. z o.o. w dn. 21 lutego 2012r., złożyło do WFOŚiGW w Rzeszowie stosowny wniosek o umorzenie pożyczki w wysokości 76 000 zł wskazując na spożytkowanie tych środków w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej i Granicznej w Krośnie –  kolektory B i C”. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie uchwałą Nr 119/2012 wyraził zgodę na umorzenie zgodnie z naszym wnioskiem.

MPGK Krosno Sp. z o.o. w dn. 13.04.2012r. rozstrzygnęło przetarg na w/w zadanie, wybranym Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Rość Stanisław, 35-311 Rzeszów ul. Kwiatkowskiego 6. Wartość złożonej oferty wyniosła 609 380,13 zł brutto. W dniu 24 kwietnia podpisano z Wykonawcą Umowę na wykonanie zadania, a dzień później przekazano plac budowy. Zadanie winno być zakończone w terminie  sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie obejmuje w swym zakresie wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych (ciśnieniowych) wraz z przepompownią ścieków i włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego (A). Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Kolektor B

a. Kanalizacja sanitarna – sieć grawitacyjna PVC-U DN 200 – 904 mb,

b. Kanalizacja sanitarna – sieć grawitacyjna PVC-U DN 160 – 190 mb,

c. Kanalizacja sanitarna – sieć ciśnieniowa PE DN90 - 919 mb,

d. Przepompownia Ścieków – 1 szt. wraz z monitoringiem pracy przepompowni.

Razem: 2 013 mb

Kolektor C

a. Kanalizacja sanitarna – sieć grawitacyjna PVC-U DN 200 – 823 mb,

b. Kanalizacja sanitarna – sieć grawitacyjna PVC-U DN 160 – 352 mb,

Razem: 1 175 mb

Łącznie zakres robót wynosi 2 269 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 919 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Umorzona kwota pożyczki w wysokości 76 000,00 zł, stanowi znaczącą bo ok. 12,5% część kosztów zadania inwestycyjnego, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego.

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito