x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało w dniu 14 lipca 2011r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki, projektu budowy nowej instalacji – elektrociepłowni opalanej biomasą.

Projekt pn.: „Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie”, realizowany będzie w ramach Programu Priorytetowego: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokiej kogeneracji.

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 28 720 000 złotych netto. Na realizację projektu NFOŚiGW udzielił pożyczki w wysokości 20 811 000 zł, na okres 15 lat.

Zaprojektowana inwestycja przewiduje wytwarzanie w skojarzeniu energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu technologii ORC (Organic Rankin Cycle). Projekt polega na budowie nowego budynku elektrociepłowni, w którym zainstalowany zostanie nowy blok kogeneracyjny z turbogeneratorem ORC, zasilany kotłem opalanym biomasą. Zostanie także wybudowana wiata magazynowa paliwa oraz zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie do transportu biomasy.

Projekt przewiduje również budowę urządzeń instalacji wyprowadzania mocy cieplnej oraz instalacji układu wyprowadzania mocy elektrycznej.


Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w połowie 2011 roku, zakończenie pierwotnie planowano do 31 grudnia 2012r., jednak w wyniku Aneksu Umowy z Wykonawcą zadania wydłużono ten czas do 31 marca 2013r. Ostatecznie Protokół przyjęcia do eksploatacji podpisano 22 marca 2013r.

Aneksowanie Umowy Pożyczki


W związku z uzyskaniem do przedmiotowego projektu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzania energii w wysokości 11 512 500 zł obniżeniu musiała ulec wysokość pożyczki udzielanej na to zadanie z NFOŚiGW. Decyzją Nr B/20/3412/2012 z dn. 26.04.2012 Zarząd NFOŚiGW zaakceptował zmiany w umowie ustalając, co następuje:

- Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia  wynosi 32 555 939,92 zł netto,

- Koszty kwalifikowane wynoszą 31 872 960,00 zł netto,

- Koszty niekwalifikowane 682 979,92 zł netto,

- Wysokość udzielonej pożyczki: 12 392 000,00 zł netto.

Pozostałe założenia Umowy Pożyczki pozostały bez zmian. Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym Harmonogramem. 

Fotokronika projektu

W związku z faktem, że projekt ten poza finansowaniem ze środków krajowych jest również dofinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fotokronika oraz Aktualności projektu zostały zamieszczone w zakładce Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej/Blok kogeneracyjny ciepła (6,8MWt) i energii elektrycznej (1,225MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie.
lub pod linkiem:
http://www.ekrosno.pl/projekty_dofinansowane_ze_sr_eu/blok_kogeneracyjny_ciepla_68_mwt_i_energii_elektrycznej_1225_mwe_opalany_biomasa_w_cieplowni_lezanska_w_krosnie/

Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito