x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Ruszyły prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na Os. Traugutta

Umowa na przebudowę sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną wraz z przyłączami cieplnymi oraz z kanalizacją teletechniczną na Osiedlu Traugutta, została podpisana w dniu 26.04.2018r. w ramach Projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego -etap: Osiedle Traugutta". Wykonawcą zadania jest Konsorcjum w składzie:

1) TERMORES Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów-lider
2) PRESYSTEM Sp. z o.o., ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów-partner

Wartość inwestycji: netto: 2.747.000,00 zł, brutto: 3.378.810,00 zł, w tym: wartość części ciepłowniczej: netto: 2.670.000,00 zł, brutto: 3.284.100,00 zł

Na realizację tego zdania Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2,1 mln zł.

Termin realizacji inwestycji: od sierpnia 2018r. do sierpnia 2019r.

Inwestycja jest jednym z etapów wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki mającego na celu wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców. Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej w rejonie ulic Kisielewskiego, Lelewela, Batorego, na Osiedlu Traugutta w Krośnie. Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem inwestycji, po modernizacji wyniesie ok. 2,08 km.

Spółka dołożyła wszelkich starań układając harmonogram prac realizacji robót, tak aby w jak najmniejszym stopniu nie spowodował niedogodności mieszkańcom. Inwestycja została podzielona na etapy co spowoduje szybką i sprawną wymianę starej sieci na nową. Po uporządkowaniu i oddaniu do eksploatacji danego odcinka sieci, prace będą rozpoczęte na kolejnym odcinku. Niezbędnie przerwy w dostawie ciepłej wody będą ograniczone do minimum. Wymiana całej sieci cieplnej zapewni zmniejszenie strat ciepła na sieci a w przyszłości większy komfort dla Naszych Odbiorców.  

Zakres robót planowany do wykonania w 2018r. będzie wynosił 59% całego zadania. Pozostały zakres robót będzie zrealizowany od kwietnia do sierpnia 2019r.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie inwestycji

W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, inwestycji polegającej na modernizacji odcinka sieci ciepłowniczej.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. NFOŚiGW w Warszawie reprezentował Zastępcza Prezesa Zarządu Artur Michalski oraz p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 357 474,10 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 3 600 000,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 160 000,00 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Osiedle Traugutta”, jest jednym z etapów wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Przedmiotowy Projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic Kisielewskiego, Lelewela, Batorego, na Osiedlu Traugutta w Krośnie.

Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem Projektu, po modernizacji wyniesie ok. 2, 08 km i będzie składać się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN40 do 2xDN250

Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci a globalnie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Są to cele ekologiczne tej inwestycji, kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego z którego codziennie wszyscy korzystamy.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 3 798,40 (GJ/rok)

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 239,80 (tony równoważnika CO2).

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2019r.


Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito