x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Kotłownia Łężańska - żródło ciepła

Zużycie węgla w latach...
Wskaźnik zużycia...

     Oddział Energetyki Cieplnej w Krośnie stawia na ciągły rozwój poprzez wdrażanie najnowszych technologii służących zarówno do produkcji ciepła jak i przesyłu i dystrybucji.

Ostatnie kilka lat to ciągłe inwestycje w modernizacje istniejącego źródła ciepła. Efektem tych działań jest zmodernizowanie czterech z  pięciu posiadanych kotłów. Zmodernizowane jednostki wytwarzają ponad 95 % produkowanej przez nas energii. Zastosowanie w zmodernizowanych kotłach nowoczesnych rozwiązań, oraz zakup paliwa o wyższej wartości opałowej a mniejszej zawartości popiołu i siarki sprawiło, że znacznie obniżyliśmy szkodliwe oddziaływanie naszej działalności na środowisko naturalne. Skuteczność stosowanych instalacji odpylania spalin wynosi ponad 95 %. Obecna sprawność wytwarzania ciepła zwiększyła się z niecałych 70 % przed modernizacją, do ponad 80 %, czego wymiernym efektem jest spalanie coraz mniejszej ilości paliwa. Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej sprawił, że palącym problemem stały się rosnące koszty związane z jej wykorzystaniem. Został opracowany i wdrożony system monitoringu zużycia energii elektrycznej. Wprowadziliśmy pomiar zużycia energii oddzielnie dla każdego kotła jak i poszczególnych instalacji. Efektem tego działania było poznanie szczegółowego zużycia energii elektrycznej w zależności od różnych wariantów pracy kotłowni i możliwość wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań. System monitoringu jest na bieżąco udoskonalany i każdego roku widoczne są pozytywne skutki jego wprowadzenia, co dokumentuje miesięczny wskaźnik zużycia energii elektrycznej w stosunku do ilości wyprodukowanej energii cieplnej.

Przesył i dystrybucja

       Przyłączanie nowych odbiorców oraz modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej to największe priorytety inwestycyjne w zakresie przesyłu energii cieplnej.
W celu odwrócenie trendu spadkowego zamawianej przez odbiorców mocy cieplnej stawiamy na działania zmierzające do przyłączania nowych odbiorców. W ostatnich pięciu latach do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączyliśmy  ponad 20 obiektów o łącznej mocy 5,0 MW.
      Przyłączenie nowych odbiorców wiązało się z wybudowaniem ok. 3355 mb nowej sieci dającej możliwość przyłączenia jeszcze dodatkowych obiektów. Przeprowadziliśmy również remonty istniejącej sieci,  polegające na jej wymianie i zastosowaniu  najnowszej i najbardziej efektywnej technologii  rur preizolowanych . Łączna długość zmodernizowanej sieci wyniosła ok.557 mb.

Wykaz odbiorców przyłączonych do sieci OEC w latach 2006-2010

Lata      Odbiorca

Łączna wielkość mocy ( MW)

2006/2008 

Bursa Międzyszkolna- ul. Bohaterów Westerplatte 20a
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - ul. Bohaterów Westerplatte 20
Budynek mieszkalny - ul. Grodzka
Centrum Kształcenia Ustawicznego - ul. Czajkowskiego 49
Basen przy Szkole Nr 14 -Wojska Polskiego 45
Galeria "Portius" - ul. Bursaki 29
Delikatesy "Centrum" - ul. Bursaki 29a
Trzy budynki mieszkalne na osiedlu przy ul. Żwirki i Wigury
Dom Dziecka - ul Grodzka 2
Dom Pomocy Społecznej - ul. Żwirki i Wigury
Budynek mieszkalny - ul. Lelewela  25
 

3,7

2009/2010

Pawilon handlowy "Intermarche" - ul. Podchorążych
Trzy budynki mieszkalne na osiedlu przy ul. Żwirki i Wigury
Samodzielne Publiczne Pogotowie - ul. Grodzka
Hospicjum - ul.Grodzka
Budynek "Art-Kina" - ul. Bieszczadzka 1
Specmed Sp. z o.o. przychodnia - ul. Grodzka
Budynek mieszkalno-usługowy przy ul.Sikorskiego

1,3

 

Razem:

5,0

         
      Przyłączanie nowych odbiorców oraz konsekwentne prowadzenie modernizacji sieci ciepłowniczej ma na celu przede wszystkim zwiększanie bezpieczeństwa oraz niezawodności dostaw ciepła do klientów, eliminowanie awarii w systemie ciepłowniczym, redukowanie strat związanych z przesyłaniem medium, oraz poprawianie jakości naszych usług.
W ostatnich latach, w celu zwiększenia komfortu korzystania z naszych usług, podjęliśmy działania ograniczające do minimum  przerwy w dostawie energii cieplnej, wynikające z potrzeb remontowych.

Węzły cieplne

      W istniejący system ciepłowniczy włączonych jest 169  węzłów cieplnych. Węzły cieplne eksploatowane przez nasz zakład posiadają:

  • pełną automatykę pogodową centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody
  • zabezpieczenia instalacji c.o. systemu zamkniętego z zaworami bezpieczeństwa
  • zdalny odczyt pomiaru zużytego ciepła

W ostatnich latach wykonaliśmy system monitoringu pracy sieci i węzłów cieplnych, co pozwala na bieżąco kontrolować pracę systemu ciepłowniczego i bardzo szybko reagować na zaistniałe nieprawidłowości i awarie.

mapa sieci cieplnej
Wykres

Plany inwestycyjne i rozwojowe

           Plan rozwoju OEC uwzględnia podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej do roku 2030 oraz wymogi zawarte w innych przepisach, którym podlega działalność naszego Zakładu.
Działania rozwojowe dotyczące źródła ciepła przewidują stopniowe zastępowanie węgla kamiennego biomasą. Realizacja powyższych inwestycji jest planowana w dwóch etapach:

  • I etap – budowa instalacji do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej i elektrycznej  w oparciu o biomasę,
  • II etap – budowa kotła do produkcji ciepła w oparciu na biomasę.

        Zrealizowanie powyższych planów pozwoli zmniejszyć zużycie miału węglowego o ponad 11 000 Mg/rok. W perspektywie kolejnych lat planowana jest modernizacja instalacji odpylania kotłów, celem dostosowania do zmieniających się wymogów dotyczących emisji pyłów i gazów do atmosfery.
Jednocześnie będziemy podejmować działania w celu pozyskania nowych odbiorców ciepła, co będzie się wiązało z  dalszą rozbudową sieci cieplnej.
Stopniowo będzie podlegała wymianie sieć wykonana w tradycyjnej kanałowej technologii na sieć
w technologii rur preizolowanych, wraz z wymianą niezbędnych elementów sieci jak armatura. Planowane są również inwestycje zmierzające do przekształcenia dużych węzłów grupowych w węzły indywidualne.

         Kapitał na realizację planów inwestycyjnych w dużej części chcemy pozyskać z programów unijnych, wspomagających tego typu przedsięwzięcia.
Plany rozwojowe naszego Zakładu z jednej strony mają służyć dostosowaniu naszej działalności do szerszej perspektywy związanej z polityką energetyczną kraju, a z drugiej przyczyniać się do obniżenia kosztów produkcji ciepła  tak, aby nasz produkt był jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku ciepła.

      Rozwój Zakładu oparty jest na doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, oraz zaangażowaniu w podejmowane zadania. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, seminariach i konferencjach, aby na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z zakresu powierzonych obowiązków i wykonywanych zadań.

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito