x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Instaluję zmywarkę do naczyń. Jak ustawić twardość wody do niej dostarczanej?

Skuteczność mycia naczyń kuchennych w zmywarce zależy od twardości wody jaką pobierać będzie nasza zmywarka. Twardość wody oznacza wartość minerałów w niej zawartych, w skład których należy m.in. wapń, magnez oraz żelazo. Im więcej minerałów w wodzie, tym woda jest określana jako bardziej twarda. Dla dobrej pracy zmywarka potrzebuje jednak miękkiej wody, a zatem z niską zawartością związków wapnia (CaCO3 mierzonych mg/l). W przeciwnym razie na naczyniach, a także elementach grzewczych zmywarki osiada charakterystyczny biały osad, czyli pozostałość tzw. kamienia. Analogiczne zjawisko zaobserwować można w czajniku. Ma to niestety negatywny wpływ na jakość procesu mycia, suszenia oraz nabłyszczania naczyń jak również zmniejsza żywotność urządzenia. W tym celu stosuje się sól do zmywarki (regeneracyjną), która odpowiada za proces zmiękczenia wody z udziałem żywic jonowymiennych znajdujących się w układzie zmywarki.

 Aby uzyskać informację o poziomie twardości wody dostarczanej z sieci wodociągowej do naszej zmywarki proponujemy skontaktować się z Centralnym Laboratorium Wody i Ścieków MPGK w Krośnie Sp. z o.o. przy ul. Drzymały 14,  tel. 13 43 686 67 lub 13 47 485 05.

Poziom twardości wody ustalić można także za pomocą paska testowego zgodnie z instrukcją producenta zmywarki.

Informujemy, że twardość wody pobieranej z miejskiej sieci wodociągowej publikujemy na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ekrosno.pl/holding/mpgk/komunikaty/art200.html  Przypominamy, że poziom twardości ogólnej wody podajemy w stopniach:

  • amerykańskich (mgCaCO3/l),
  • niemieckich  ( 0n, 0DH).

 

Korzystam z własnej studni. Jak mogę się rozliczać za ścieki sanitarne w oparciu o zamontowany przeze mnie wodomierz?


Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza), a w przypadku braku takiego urządzenia pomiarowego – jako równą ilości wody dostarczonej do nieruchomości określonej w Umowie o odprowadzanie ścieków, z zastosowaniem m.in. przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 
W przypadku rozliczeń usług odprowadzania ścieków z Odbiorcą usług pobierającym wodę z ujęć własnych (studni) i wprowadzającym następnie tą zużytą wodę (jako ścieki) do sieci kanalizacji sanitarnej ilość odprowadzanych ścieków ustalona może być jako równa ilości tej wody, którą określa  sprawny technicznie i posiadający ważną cechę legalizacyjną wodomierz zainstalowany na własnym ujęciu wody. Koszt montażu takiego wodomierza ponosi Odbiorcy usług. Wodomierz ten aby był dopuszczony do rozliczeń musi zostać po prawidłowym zainstalowaniu zaplombowany przez pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK w Krośnie. Odbiorca usług zgłasza zlecenie wykonania usługi plombowania wodomierza w Biurza Obsługi Klienta. Należy nadmienić, że Odbiorca usług jako właściciel tego wodomierza odpowiada za ważność cech legalizacyjnych tego wodomierza w okresie obowiązywania Umowy o odprowadzanie ścieków.
Informacja w sprawie warunków technicznych montażu wodomierza służącego do opomiarowania wody czerpanej z własnego ujęcia

                                 

1. W przypadku, gdy Odbiorca usług korzysta z wody czerpanej z własnego ujęcia wody w celu określenia ilości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy zainstalować na tą okoliczność wodomierz.
2. Wodomierz służący do opomiarowania wody czerpanej z własnego ujęcia wody winien być dobrany do warunków poboru wody (wielkość strumienia objętości wody) oraz posiadać ważną cechę legalizacyjną. Jego montaż dokonuje się zgodnie z wymogami Polskich Norm: PN-91/M-54910 oraz PN-ISO-4064.  
3.  W przypadku, gdy Odbiorca usług korzysta obok wody czerpanej z własnego ujęcia wody również z miejskiej sieci wodociągowej MPGK w Krośnie Sp. z o.o. należy wówczas zainstalować antyskażeniowy zawór zwrotny, zabezpieczający przed możliwością wtłoczenia wody pochodzącej z własnego ujęcia wody do miejskiej sieci wodociągowej (czyli wyeliminowanie sytuacji możliwości wtórnego zanieczyszczenia miejskiej sieci wodociągowej) - zgodnie z  Polską Normą: PN-EN1717:2003.
4. Przygotowanie węzła pomiarowego (konsoli montażowej). Koszt zakupu i zamontowania wodomierza służącego do opomiarowania wody czerpanej z własnego ujęcia wody oraz zaworu antyskażeniowego zwrotnego (jeśli zawór taki jest wymagany) leży po stronie Odbiorcy usług.
5. Po prawidłowym zainstalowaniu wodomierz ten zgłosić należy do zaplombowania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zgłoszenia dokonuje się w Biurze Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 1.
6. Rozpoczęcie rozliczania ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych nastąpi po pozytywnym odbiorze wykonanego montażu wodomierza służącego do opomiarowania wody czerpanej z własnego ujęcia wody, jego oplombowaniu i spisaniu na tą okoliczność odpowiedniego protokołu.
7. Odbiorca usług zobowiązuje się własnym staraniem do zapewnienia ważnych cech legalizacyjnych wodomierza służącego do opomiarowania wody czerpanej z własnego ujęcia wody jak również do zgłoszenia w MPGK w Kośnie Sp. z o.o. faktu legalizacji, wymiany lub montażu tego wodomierza w celu założenia przez pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji plomby, spisania na tą okoliczność protokołu i wykonania prawidłowego rozliczenia. 
8. Odbiorca usług powinien niezwłocznie powiadomić MPGK w Krośnie Sp. z o.o. o ewentualnym stwierdzeniu faktu zerwania plomby tego wodomierza, jego uszkodzeniu, jego przemieszczeniu bądź kradzieży oraz innych okolicznościach powodujących brak możliwości dokonania prawidłowego odczytu lub umożliwiających podważenie wiarogodności tego odczytu.
 
Formalności związane z instalacją wodomierza służącego do opomiarowania wody czerpanej z własnego ujęcia wody załatwiać należy w Biurze Obsługi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry 1,  tel.: 13 47 48 316 lub 13 47 48 360.

Wniosek o wydanie warunków technicznych do instalacji wodomierza na własnym ujęciu wody pod adresem:

http://www.ekrosno.pl/biuro_obslugi_klienta/zalatw_sprawe/art20.html


 

Czy chcąc korzystać z poboru wody i odprowadzania ścieków z mojego budynku muszę podpisać z MPGK umowę?


Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków opiera się o zawartą z MPGK w Krośnie Sp. z o.o. pisemną umowę o świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków dotyczącej danej nieruchomości, w myśl obowiązującej Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zawarcie takiej umowy wymaga wcześniejszego złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie, który składany jest w naszym Biurze Obsługi Klienta. Formularz takiego wniosku dostępny jest m.in. na naszej stronie internetowej w zakładce „załatw sprawę”. Ponadto świadczenie usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie danej gminy, jak również aktualna Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wzorce obowiązujących w MPGK w Krośnie Sp. z o.o. umów zamieszczone są również na naszej stronie internetowej.

W jaki sposób pozbyć się zyżytych pojemników z tuszu do drukarki komputerowej?
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie nie prowadzi działalności związanej ze skupem i regeneracją zużytych tonerów i tuszy do drukarek.
Jednakże na runku krajowym funkcjonują specjalistyczne firmy zajmujące się skupem kartridży i pojemników na tusz zarówno od instytucji i przedsiębiorstw jak i od osób prywatnych. Skupem zużytych ww. przedmiotów zajmują się również niektóre sklepy ze sprzętem komputerowym.
Ze sposobem przekazania ww. pojemników jak i cenami skupu można zapoznać się także na wybranych stronach internetowych.
Tusz z drukarek atramentowych i toner z drukarek laserowych to substancje chemiczne, które powinny być wykorzystywanie jedynie w procesie druku i nie wchodzić w interakcję z otoczeniem. Wyrzucenie kartridża do kubła na śmieci nie rozwiązuje problemu. W końcu trafi on na wysypisko, gdzie będzie leżał przez wiele, wiele lat.
Każdy taki wyrzucony pojemnik jest bezpośrednią stratą dla portfela jego Właściciela. Nikt bowiem nie płaci za wrzucenie go do śmieci, a za oddanie do skupu owszem.
Warto o tym pomyśleć kiedy skończy się Państwu tusz lub toner w drukarce, jest to bowiem czysty zysk dla Państwa i dla naszego wspólnego otoczenia, a przede wszystkim zyskuje środowisko naturalne, które w dziedzictwie przekażemy następnym pokoleniom.
Dlaczego warto zbierać butelki typu PET?
PET (Politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji, butelek, naczyń, opakowań oraz innych kształtek czy obudów urządzeń elektronicznych jak również przez różne gałęzie przemysłu np. tekstylny i włókienniczy. Z PET przędzie się włókna, z których m.in. produkuje się tkaninę polartec wykorzystywaną do produkcji tak lubianej odzieży typu „polar”. Pochodną tworzywa PET są dacron i tergal, czyli włókna stosowane do produkcji tkanin o własnościach mechanicznych zbliżonych do płótna. Ponadto PET wykorzystywany jest do produkcji granulatu i aglomeratu, stosowanych następnie w produkcji nowych wyrobów takich jak płyty termoizolacyjne do ocieplania domów czy ekrany akustyczne do niwelacji hałasu. Stosuje się go także przy produkcji wyrobów formowanych przez wtrysk, jako dodatek do tworzywa pierwotnego, gdzie może ono stanowić nawet do 20% użytego materiału. Zatem zaletą opakowań PET jest możliwość ich powtórnego przetwarzania, w wyniku którego powstają wymienione produkty. Pamiętać należy, iż podczas spalania PET wytwarzają się duże ilości silnie toksycznych dioksyn, czyli związków chemicznych stanowiących jedną z przyczyn wywołujących choroby nowotworowe. Często czynią to nieświadomi turyści spalając butelki typu PET w ognisku, choć to niebezpieczne zjawisko zaobserwowane jest także w gospodarstwach domowych. Spalanie butelek typu PET jest niedopuszczalne. Ogromne uzasadnienie posiada zatem sam proces segregacji odpadów z PET. Pamiętajmy, aby przed wrzuceniem butelki typu PET do worka lub pojemnika na odpady odkręcić lub przynajmniej poluzować jej nakrętkę, a następnie zgnieść. Dzięki temu zmieści się ich tam więcej. W procesie przygotowania do recyklingu butelki te i tak ulegną sprasowaniu. Zaznaczyć należy, iż właśnie objętość odpadów, a nie ich masa stanowi największy problem. Jedna butelka PET wywieziona na wysypisko odpadów komunalnych leżeć tam będzie niemalże 400 lat. Dlatego warto segregować tego typu odpady jak i inne.
Dlaczego zużyte baterie należy segregować oddzielnie, a nie oddawać je z pozostałymi odpadami?
Bateria, to nic innego jak zmagazynowana energia chemiczna, która zmieniona zostaje w energię elektryczną dzięki umieszczeniu w jej wnętrzu dwóch różnych metali w elektrolicie, który z kolei „transportuje” energię elektryczną w wyniku zachodzących w niej procesów chemicznych, których wynikiem jest wytworzenie napięcia elektrycznego. Oprócz elektrolitu w baterii znajdują się również inne składniki, mające za zadanie ułatwić zajście reakcji chemicznych oraz dodatkowo pomóc nad tym reakcjami zapanować. Procesy chemiczne, jakie zachodzą we wnętrzu baterii mogą mieć charakter  nieodwracalny, wówczas mówimy o bateriach tzw. jednorazowych (np. litowe, srebrowe, cynkowo-węglowe, alkaliczno-manganowe), bądź w przypadku ich ponownego ładowania wewnętrzny proces chemiczny zostaje odwrócony, gdzie zjawisko takie występuje w przypadku baterii odnawialnych, nazywanych często akumulatorami (np. niklowo-kadmowe, litowo-jonowe, ołowiowo-kwasowe).
Bateria po wyładowaniu lub utracie swojej pojemności powinna trafić do specjalnego pojemnika na zużyte baterie. Stamtąd są one zabierane, a następnie poddawane procesom odzysku i recyklingu jedną z trzech metod: mechaniczną, termiczną oraz hydrometalurgiczną.
Zużyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych z uwagi na fakt, iż zawierają one w sobie w dużych ilościach metale „ciężkie” (ołów, kadm, rtęć, lit i nikiel), których wpływ na środowisko i ludzi jest wyjątkowo szkodliwy i niebezpieczny. Dlatego też baterie należy oddzielać od zwykłych śmieci poprzez tzw. segregację "u źródła", czyli bezpośrednio już w naszych domach. Warto zaznaczyć, iż najgroźniejsze są baterie cynkowo – rtęciowe. W ciągu roku wyrzuca się łącznie z tymi bateriami kilka ton trującej rtęci, która może dostać się w ten niekontrolowany sposób do środowiska. Tylko tych baterii zużywa się kilka milionów sztuk rocznie. Występują one w postaci tzw. „srebrnych guziczków” spotykanych m.in. w kalkulatorach, w zegarkach, aparatach fotograficznych oraz w klasycznej postaci w kształcie walca wkładane, np. do latarek.
Warto pamiętać, aby:
• Zbierać zużyte baterie do oddzielnych pojemników z napisem „zbiórka baterii”,
• Sprawdzić przed wyrzuceniem do kosza zepsutego urządzenia lub jednorazowej zabawki, zegarka bądź kalkulatora czy nie ma w nich baterii zwłaszcza tzw. guzikowych,
• Przekazywać zużyte baterie do jednego z punktów zbiórki baterii znajdującego się w naszym mieście.
• Korzystać z małych urządzeń elektronicznych na baterie słoneczne lub aparatów zasilanych z sieci (np. kalkulatorów) unikając tym samym jednorazowych gier i zabawek zasilanych zwykłymi bateriami.
• Kupować raczej baterie cynkowo-węglowe lub z napisem 0%Cd, 0%Hg, a zamiast baterii jednorazowych stosować baterie wielokrotnego użycia (komplet akumulatorów) wraz z ładowarką, które można użyć nawet kilkaset razy.
Pamiętajmy zatem, że zbierając baterie nic nie tracimy, ale zyskać możemy naprawdę dużo. Warto o tym poważnie pomyśleć. W ten sposób możemy zadbać o środowisko, w którym żyjemy my i nasi bliscy.
Jak wybudować samodzielnie przyłącz wody miejskiej i kanalizacji do mojego budynku. Od czego mam zacząć?

W przypadku wiązania się Inwestora z zamiarem samodzielnej budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej niezbędne jest zrealizowanie poszczególnych etapów działania przedstawionych poniżej:

    1.  Złożenie przez Inwestora (osobę ubiegającą się o przyłączenie) wypełnionego wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Formularz takiego wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej
www.ekrosno.pl .
    2.  Wydanie przez MPGK w Krośnie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci,
    3.  Opracowanie przez projektanta branży sanitarnej, posiadającego odpowiednie uprawnienia projektu budowlanego (technicznego) przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej,
    4.  Zgłoszenie przez Inwestora przystąpienia do robót budowlanych związanych z budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej. Czynność włączenia przyłącza do istniejącej sieci wykonywana jest pod nadzorem pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK w Krośnie,
    5.   Zlecenie wykonania przez MPGK w Krośnie Sp. z o.o. odbioru technicznego wykonanego przyłącza. Odbiór dokonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza, które ulegają częściowemu zakryciu należy zgłosić do odbioru przed ich zasypaniem. W przypadku kolizji przyłącza z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (np. kanalizacji sanitarnej z gazociągiem) należy pamiętać o  sporządzeniu odrębnego protokołu spisanego na tą okoliczność. Czynności związane z odbiorem określa
obowiązujący Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
    6.   Po dokonanym pozytywnym odbiorze technicznym złożenie w Biurze Obsługi Klienta pisemnego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Formularz takiego wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej www.ekrosno.pl .
    7.  Podpisanie umowy przez przyszłego Odbiorcę usług na dostawę wody i/lub odbiór ścieków w myśl zapisów Art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków w celu uniknięcia przez Inwestora sytuacji bezumownego korzystania z poboru wody lub odprowadzania ścieków (i konsekwencji z tego wynikających).

        
 W celu usprawnienia całego procesu związanego z budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej proponujemy Państwu skorzystanie z oferty naszego Przedsiębiorstwa w zakresie kompleksowego wykonawstwa tego typu przyłączy. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług, fachowość i kompetencje naszych pracowników z zastosowaniem przy tym bardzo konkurencyjnych cen. Sądzimy, że wybór tej formy ułatwi realizację zadania do czego serdecznie zachęcamy.

    Informujemy,  że na życzenie Klienta oferujemy możliwość m.in.:
    1. Opracowania projektu technicznego na budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej,
    2. Realizacji kompleksowej budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej.
Czy w związku z tym, iż część pobieranej wody służy do podlewania ogrodu opłata za ścieki może być niższa?

Tak, pod warunkiem zamontowania wodomierza dodatkowego w celu opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego (liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) proponujemy wcześniej przeanalizować zarówno koszty związane z montażem tego wodomierza jak również korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Wyjaśniamy, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania terenów zielonych (trawników, rabat, ogrodów) będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może nie przynieść Państwu oczekiwanych efektów finansowych. Informujemy także, że wodomierz dodatkowy posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego Odbiorca usług dokonuje na własny koszt jego wymiany legalizacyjnej. Wiązać się z tym będą koszty jego ponownego oplombowania (jako usługa odpłatna).


Poniżej przedstawiamy informację w sprawie warunków technicznych montażu takiego wodomierza.

                           
1. Ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie zainstalowanego dodatkowego wodomierza celem umożliwienia rozliczenia faktycznej ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Wodomierz dodatkowy zlicza wyłącznie wodę bezpowrotnie zużytą nie wprowadzoną do kanalizacji sanitarnej.
3. Wodomierz dodatkowy winien być dobrany do warunków poboru wody (wielkość strumienia objętości wody) oraz posiadać ważną cechę legalizacyjną.    
4. Montaż wodomierza dodatkowego dokonuje się zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN ISO 4064-2 oraz PN-B-10720) dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych.
5. Wodomierz dodatkowy należy zamontować za wodomierzem głównym przyłącza wodociągowego w miejscu uzgodnionym z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji MPGK w Krośnie Sp. z o.o.. Wodomierz dodatkowy winien być zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i rozmrożeniem.
6. W przypadku instalacji wodomierza dodatkowego do opomiarowania wody użytkowanej do  podlewania ogrodu wylewka (łącznik dla węża ogrodowego) umieszczona winna być na zewnątrz budynku.
7. Przygotowanie węzła pomiarowego (konsoli montażowej), koszty zakupu i zamontowania wodomierza dodatkowego pokrywa Odbiorca usług.  
8. Po prawidłowym zainstalowaniu wodomierz dodatkowy zgłosić należy do zaplombowania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zgłoszenia dokonuje się w Biurze Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 1.
9. Odbiorca usług zobowiązuje się własnym staraniem do zapewnienia ważnych cech legalizacyjnych tego wodomierza jak również do zgłoszenia w MPGK w Krośnie Sp. z o.o. faktu legalizacji, wymiany lub montażu tego wodomierza w celu założenia przez pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji plomby, spisania na tą okoliczność protokołu i wykonania prawidłowego rozliczenia. 
10. Wodomierz dodatkowy musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar z odnawianą cechą legalizacji – dla wodomierzy do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości qp<10m3/h  - co 5 lat.
11. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych nastąpi po pozytywnym odbiorze i zgodności z warunkami technicznymi wykonanego montażu wodomierza dodatkowego.
12. W przypadku stwierdzenia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
- uszkodzenia wodomierza dodatkowego,
- uszkodzenia jego plomb,
wskazania ww. wodomierza nie będą uwzględniane do rozliczeń odprowadzanych ścieków sanitarnych.    

Odbiorca usług powinien niezwłocznie powiadomić MPGK w Krośnie Sp. z o.o. o ewentualnym stwierdzeniu faktu zerwania plomby tego wodomierza, jego uszkodzeniu, przemieszczeniu bądź kradzieży oraz innych okolicznościach powodujących brak możliwości dokonania prawidłowego odczytu lub umożliwiających podważenie wiarogodności tego odczytu.

Formalności związane z instalacją wodomierza dodatkowego w celu opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody załatwiać należy w Biurze Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 1, tel.: 13 47 48 316.

Wniosek o wydanie warunków technicznych do instalacji wodomierza na własnym ujęciu wody pod adresem: http://www.ekrosno.pl/biuro_obslugi_klienta/zalatw_sprawe/art20.html


 

 


Czy właściciel mieszkania w budynku wielolokalowym może otrzymywać oddzielne rachunki za wodę i ścieki z MPGK w Krośnie Sp. z o.o.

W tym celu konieczne jest zawarcie indywidualnej umowy na rozliczanie ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków. Zawarcie indywidualnej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków  musi być poprzedzone wystąpieniem właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego do MPGK w Krośnie Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych dla niezależnego opomiarowania poszczególnych lokali tego budynku, spełniając przy tym następujące wytyczne:
• opomiarowania należy poddać wszystkie mieszkania i lokale użytkowe,
• pojedynczy wodomierz może obsługiwać wyłącznie tylko jedno mieszkanie bądź jeden lokal użytkowy, wodomierze montuje na swój koszt właściciel lub zarządca budynku. On też zajmuje się właściwą ich eksploatacją,
• wodomierze nie mogą być instalowane w mieszkaniach, lecz w miejscu ogólnie dostępnym z  zagwarantowanym swobodnym dojściem do jego odczytu przez inkasenta,
• wodomierze funkcjonować będą jako podliczniki wodomierza głównego,
• całość prac związanych z adaptacją instalacji wewnętrznej budynku do indywidualnego opomiarowania pokrywa właściciel lub zarządca budynku,
• wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
• uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
• właściciel lub zarządca budynku winien zawrzeć umowę na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z określeniem zasad utrzymania wodomierza głównego włącznie,
• z poszczególnymi właścicielami lub osobami posiadającymi tytuł prawny do władania mieszkaniem lub lokalem zawierane są umowy na rozliczenie ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz na zasady utrzymania wodomierza lokalowego,
• wynik kontroli instalacji wodociągowej z zamontowanymi wodomierzami przeprowadzonej przez przedstawicieli MPGK w Krośnie Sp. z o.o.zakończył się wynikiem pozytywnym.

Jak często dokonywane są odczyty wodomierzy przez inkasenta w gospodarstwach domowych?

Wodomierze w gospodarstwach domowych indywidualnych odczytywane są analogicznie do okresu trwania okresu rozliczeniowego, który podany jest w treści zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.  Wynosi on najczęściej dwa miesiące. Nadmienić należy, że z okresem rozliczeniowym związana jest opłata abonamentowa określona w Taryfie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy, na której zlokalizowana jest nieruchomość dla której świadczone są te usługi. Na terenie Gminy Krosno odczyty wodomierzy w dużej mierze odczytywane są już droga radiową, tzn. bez konieczności wchodzenia inkasenta na teren posesji, gdzie zainstalowany jest wodomierz.
Jak naliczana jest opłata za świadczone usługi jeśli inkasent nie zastał nikogo w domu?


W przypadku niemożności odczytania stanu wodomierza przez inkasenta w wyniku zaistniałej przeszkody (np. braku domowników) MPGK w Krośnie Sp. z o.o. oblicza ilość dostarczonej wody i/lub odebranych ścieków i wystawia fakturę na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ostatnie rozliczenie. W przypadku nie dokonania odczytu wskazań wodomierza przez inkasenta, można przekazać informację o ilości pobranej wody przez Odbiorcę usług w sposób określony na pozostawionej przez niego ulotce bądź skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z Działem Odczytów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK w Krośnie tel. 13 47 48 312. Odczyt wodomierza można przekazać także pocztą elektroniczną na adres: odczyty@mpgk.krosno.pl .

 

Jak długo można przechowywać wodę do picia?
Wodę do picia w otwartym naczyniu lub butelce przechowywać powinno się do 24 godzin w ciemnym miejscu nie wystawionym na działanie promieni słonecznych w temperaturze do 150C. Zalecana jest lodówka. Najlepszym materiałem do przechowywania wody do picia jest wykonane z ciemnego szkła naczynie przeznaczone do tylko celów spożywczych. Po dłuższym okresie przechowywania wody w otwartym naczyniu pojawić się mogą w niej bakterie niebezpieczne dla zdrowia.
Dlaczego przy gotowaniu wody w czajniku pozostaje na jego dnie i ściankach jasnoszary osad?
Woda występująca w sieci wodociągowej zawiera różnego rodzaju naturalne minerały i pierwiastki chemiczne. Zaliczyć do nich należy głównie wapń, magnez, fluorki, potas oraz sód. Po wpływem wzrostu temperatury związki te wytrącają się z wody przeważnie w formie węglanów wapnia i magnezu, zmieniając twardość wody. Powstający osad nie jest zatem oznaką zanieczyszczenia wody lecz naturalnym tego zjawiskiem. Woda otrzymywana w laboratorium (destylowana) pozbawiona jest tego rodzaju związków, czyli tych jakie występują w naturze.
Do której godziny czynne jest Biuro Obsługi Klienta?

W poniedziałki od 7:00 do 16:00, a w pozostałe dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych od 7:00 do 15:00.

Co to jest butelka typu PET?

Butelka typu PET jest butelką po napojach, wykonaną z tworzywa sztucznego. Przyjęty skrót PET oznacza poliester kwasu tereftalowego oraz glikolu etylenowego. Tworzywo to odznacza się wysokim stopniem krystaliczności, posiada dużą sztywność i twardość, odznacza się dużą stabilnością termiczną kształtu, tworzywo nie rozpuszczalne, posiada możliwość barwienia, wodochłonność niewielka (< 0,2%), temperatura topnienia ok. 260°C, ale mięknie już temperaturze ok. 115°C.

Gdzie mogę oddać zużyte baterie?

Uprzejmie informujemy, iż od 01 lipca 2013r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gospodarstw domowych zlokalizowanych w obszarze miasta Krosna.

Szczegółowe zatem informacje w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów jak również gospodarowania odpadami komunalnymi pozyskać można obecnie w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 640 oraz na stronie internetowej: http://www.naszesmieci.krosno.pl .

Dla ułatwienia informujemy, iż zużyte baterie można także oddać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów MPGK w Krośnie, Sp. z o.o., ul. Białobrzeska (ZUO) - numer tel. 13 47-48-127 lub 13 47-48-123., który prowadzi Gminny Punkt Odbioru Odpadów.

W jakich godzinach mogę dzwonić na numer alarmowy 994?
Numer alarmowy 994 jest dostępny przez całą dobę.
Masz pytanie? Wypełnij formularz:
E-mail: *
Treść: *
  Wyślij
* - pola wymagane

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito