x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Biuro Obsługi Klienta
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Złożenie oświadczenia dotyczącego rozliczania w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
Krótki opis
Oświadczenie dotyczy Klientów, którzy nie posiadają wodomierza głównego służącego do ustalenia ilości wody dostarczonej do nieruchomości. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się bowiem na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
Wymagane dokumenty
Poprawnie wypełnione i złożone oświadczenie dotyczące rozliczania ilości zużytej wody w oparciu o obowiązujące przeciętne normy
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12
Opłaty
Bez opłat
Termin i załatwienie
Klient zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia wszystkich zmian dotyczących liczby osób korzystających z usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zmiany użytkownika nieruchomości lub jej przeznaczenia (np. rozszerzenie charakteru prowadzonej w niej działalności gospodarczej). Złożone w Biurze Obsługi Klienta oświadczenie realizowane jest na bieżąco.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Informacje
Informacja od Odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o każdej zmianie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, z której odprowadzane są ścieki winna trafić niezwłocznie do Przedsiębiorstwa. Umożliwia to wówczas prawidłowe rozliczanie świadczonych usług.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
785-008-316,
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito