x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Zgłoszenie włączenia do sieci nowo wybudowanego przyłącza wod.-kan. i zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza
Krótki opis
Nowo wybudowany przyłącz wodociągowy lub kanalizacji sanitarnej może być przyłączony do istniejącej sieci zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami. Po przyłączeniu do sieci każdy przyłącz powinien być poddany technicznemu odbiorowi końcowemu. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac przez Inwestora z wydanymi wcześniej „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” oraz z projektem tego przyłącza. Odbiór przyłącza jest wykonywany przed jego zasypaniem. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) Inwestor powinien zgłosić wcześniej do odbioru, przed ich zasypaniem. Należy zaznaczyć, że określone w warunkach przyłączenia próby techniczne i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. oraz Inwestora.
Wymagane dokumenty
Do zlecenia wykonania odbioru końcowego potrzebna będzie: - dokumentacja projektowa przyłącza (jeśli nie była wcześniej składana), - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, - także protokoły z uzgodnienia kolizji nowo wybudowanych przyłączy z innym istniejącym już uzbrojeniem podziemnym - jeśli takie wystąpiło.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12
Opłaty
Zlecenie przyjmowane jest bez opłat.
Termin i załatwienie
Po pisemnym złożeniu zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej przez Inwestora ubiegającego się o przyłączenie jego nieruchomości do istniejącej sieci, MPGK w Krośnie Sp. z o.o. uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż 10 dni od dnia złożenia pisemnego zgłoszenia. Należy jednak zaznaczyć, że termin ten zależy również od liczby przyjętych do realizacji takich zleceń złożonych wcześniej przez innych Inwestorów. W celu ustalenia dokładnego terminu wykonania usługi proponujemy kontakt telefoniczny z pracownikiem Zakładu wodociągów i Kanalizacji pod numerem: 13 47 48 369 lub 13 47 48 385.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy na której planowane jest prowadzenie inwestycji.
Informacje
Jeżeli nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz dokonano pozytywnego odbioru technicznego nowo wybudowanego przyłącza Inwestor (przyszły Odbiorca usług) winien niezwłocznie wystąpić do MPGK w Krośnie Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy w przedmiocie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków celem uniknięcia sytuacji bezumownego korzystania z poboru wody z sieci wodociągowej oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej i konsekwencji z tego wynikających.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
785-008-316,
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito