x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Uzyskanie warunków technicznych dotyczących sposobu instalacji wodomierza dodatkowego.
Krótki opis
W celu prawidłowego zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza dodatkowego (tj. liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody proponujemy wcześniejsze wystąpienie przez Odbiorcę usług do naszego Przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dotyczących uzyskania informacji o sposobie prawidłowej instalacji takiego wodomierza.
Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących sposobu instalacji wodomierza dodatkowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
Termin realizacji sprawy uzależniony jest od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków. Przewidywany termin realizacji określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy, na której zlokalizowana jest nieruchomość, w której planowana jest instalacja tego wodomierza.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472), 3. Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków obowiązujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.
Informacje
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego (liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) proponujemy przeanalizować zarówno koszty związane z montażem tego wodomierza jak również korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Wyjaśniamy, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania terenów zielonych (trawników, rabat, ogrodów) będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może nie przynieść Odbiorcy usług oczekiwanych efektów finansowych. Informujemy także, że wodomierz dodatkowy posiada 5 letni okres legalizacji po upływie którego, Odbiorca usług dokonuje na własny koszt jego wymiany legalizacyjnej. Wiązać się z tym będą koszty jego ponownego oplombowania (jako usługa odpłatna).
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
785-008-316,
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito