x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Cele Projektu

Przedmiotem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna, zapewnienie dostaw wysokiej jakości wody do mieszkańców aglomeracji oraz wyposażenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej w instalacje fotowoltaiczne produkujące prąd na potrzeby własne w/w Zakładów.

Wskaźnikami produktu Projektu są:
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: szt. 1
- Liczba wspartych stacji uzdatniania wody: szt. 1

Wskaźnikami rezultatu Projektu są:
- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 109 000 RLM
- Ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu: 1 200 000 m3/rok.

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap” zostaną zrealizowane 3 zadania:
1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie.
2. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej.
3. Budowa Instalacji Fotowoltaicznych dla Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz dla ZUW Szczepańcowa.
MPGK Krosno Sp. z o.o. prace nad przygotowaniem inwestycji rozpoczęło w 2014r., zakończenie inwestycji planowane jest  na III kwartał 2021 roku.

Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym dotacja do zmiany  klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartości wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie:
Koszt realizacji Projektu – 44.202.510,00 PLN (brutto)
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 26.928.000,00 PLN (netto)
Wysokość dofinansowania 85% wydatków kwalifikowalnych
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 22.888.800,00 PLN (netto)

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, poza dofinansowaniem z Unii Europejskiej, MPGK Krosno Sp. z o.o. realizuje również w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wysokość pożyczki wynosi ok. 7,6 mln zł.

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito