x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Tablica informacyjna
Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika”, jest kolejnym działaniem, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Cała inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, umowa  podpisana w dniu 21 lipca 2020r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 7.288.593,60 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5.387.765,90 zł netto, a przyznane dofinansowanie 3.017.148,90 zł netto.

Projekt ten zapoczątkowany został przez podpisanie przez MPGK Krosno w dniu 4.01.2019r. umowy z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową na modernizację sieci ciepłowniczej na Osiedlu Szczepanika. W wyniku tej umowy MPGK zobowiązało się do zmodernizowania sieci ciepłowniczych na tym osiedlu.

W ramach projektu wybudowanych zostanie ponad 2,5 km nowych sieci ciepłowniczych.

Ze zmodernizowanych sieci zasilanych będzie 17 obiektów, a ich łączne zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 3,3MW. Za pośrednictwem tych sieci zasilane będą m.in. takie obiekty jak: Szkoła Nr 10 przy ul. Magurów, Budynek Handlowo-Usługowy przy ul. Krakowskiej, Budynki mieszkalne-wielorodzinne przy ul. Magurów, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskiej i ul. Tysiąclecia.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 7 691,63 (GJ/rok).

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 420,60 (tony równoważnika CO2).

3. Spadek emisji pyłu: 0,23 (Mg/rok).

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2021r.


Portale społecznościowe

2021-01-05

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w IV kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito