x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Podpisanie Umowy o dofinansowanie inwestycji

W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, inwestycji polegającej na modernizacji odcinka sieci ciepłowniczej.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. NFOŚiGW w Warszawie reprezentował Zastępcza Prezesa Zarządu Artur Michalski oraz p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 357 474,10 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 3 600 000,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 160 000,00 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Osiedle Traugutta”, jest jednym z etapów wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Przedmiotowy Projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic Kisielewskiego, Lelewela, Batorego, na Osiedlu Traugutta w Krośnie.

Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem Projektu, po modernizacji wyniesie ok. 2, 08 km i będzie składać się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN40 do 2xDN250

Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci a globalnie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Są to cele ekologiczne tej inwestycji, kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego z którego codziennie wszyscy korzystamy.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 3 798,40 (GJ/rok)

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 239,80 (tony równoważnika CO2)

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2019r.

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito