x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki


„Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie”

      Realizując misję spółki stawiającą za cel „Efektywne zarządzanie gospodarką komunalną zapewniające konkurencyjność oraz długoterminową
pewność i jakość świadczonych usług” na rzecz mieszkańców Krosna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. przystąpiło do przygotowania projektu „Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie” mającego za cel wymianę części sieci ciepłowniczej o niskiej efektywności energetycznej i zastąpienie jej nowocześniejszą siecią wykonaną w technologii preizolowanej. Projekt ten jest elementem składowym planowej, wieloletniej polityki, systematycznej wymiany sieci, rozłożonej ze względu na wysokie koszty operacyjne przedsięwzięcia, na wiele etapów.

      W dniu 27 grudnia 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawiciele Zarządu Spółki podpisali stosowną umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie”. Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2: Infrastruktura energetyczna.
Wartość brutto projektu wynosi: 2 258 220,00 zł.
Wydatki kwalifikowane określone są w wysokości: 1 851 000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych: 1 573 350,00 zł.
Projekt podzielony jest na zadania obejmujące wykonanie:

1.    Modernizację sieci cieplnej dla budynków mieszkalnych przy ul. Staszica. Zakres działań w tym zadaniu przewiduje:
- likwidację węzła grupowego i zastąpienie go 6 - cioma indywidualnymi węzłami kompaktowymi,
-   likwidację sieci wewnętrznej (niskich parametrów) wykonanej w technologii kanałowej,
- doprowadzenie sieci wysokich parametrów wykonanej w technologii preizolowanej, bezpośrednio do indywidualnych węzłów, umieszczonych w każdym z zasilanych budynków.
Łączna długość modernizowanej sieci w tym zadaniu wynosi ok. 500 mb.
2.    Modernizację sieci magistralnej dla zasilania osiedla Markiewicza, odcinek o długości ok. 500 mb, od komory K-4 do komory K-21. Sieć kanałowa o wysokich stratach zostanie zastąpiona efektywniejszą siecią preizolowaną.

      Wszystkie działania związane z pracami terenowymi rozpoczną się w II kwartale a zakończą w III kwartale 2011r. Wynikiem końcowym projektu będzie wykonanie łącznie ok. 1 km sieci preizolowanej oraz wybudowanie 6 węzłów cieplnych. Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, ograniczona bowiem zostanie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Zmniejszenie ilości strat na przesyle energii cieplnej spowodowane zastosowaniem technologii preizolowanej, przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, potrzebnego do uzyskania ciepła dostarczanego sieciami przesyłowymi. Są to zatem efekty przynoszące mieszkańcom Krosna określone korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

Podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na dofinansowanie projektu jest umową warunkową tzn. umowa wejdzie w życie po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek pomocowy.
Aneksowanie Umowy o dofinansowanie

Przedmiotowy projekt podlegał indywidualnej notyfikacji przez UE. Prace oceniające m.in. zgodność środków wsparcia z rynkiem wewnętrznym (zgodnie ze stosownymi zapisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), trwały przez 2011 oraz I kwartał 2012r. Pozytywną dla nas decyzję UE podjęła  dn. 04.04.2012r . - Decyzja Nr SA 32830 (2011/N). Pozwoliło to rozpocząć działania zmierzające do aneksowania Umowy o dofinansowanie a w rezultacie wystąpić z wnioskami o dofinansowanie.

Ostatecznie Aneks do Umowy o dofinansowanie podpisano w dn. 18.12.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z zapisami tego Aneksu a po uwzględnieniu zmian w kosztach kwalifikowanych (m.in. oszczędności poprzetargowe, warunki zawarte w Decyzji UE):
- Całkowita wartość projektu wyniosła 2 118 024,42 zł,
- Wydatki kwalifikowane wyniosły 1 694 718,41 zł.
- Uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 936 331,91 zł oraz z Budżetu Państwa w wysokości 165 235,05 zł. (Razem: 1 101 566,96 zł).
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito