x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Pozyskanie przez MPGK KROSNO Sp. z o.o. środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarło w dniu 10.08.2006r., z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako Instytucją Wdrażającą, umowę o dofinansowanie projektu: „Modernizacja miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

    Spółka, po spełnieniu warunków wynikających z umowy, otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1.334.000,- zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych), stanowiące 50% przewidywanych wydatków kwalifikowanych.

    Pozyskana dotacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i będzie wypłacana transzami, po zakończeniu każdego z trzech etapów realizacji inwestycji.

29 czerwca 2007 r.

      W dniach 26 i 27 czerwca 2007r., Spółka otrzymała pierwszą transzę dotacji do projektu: „Modernizacja miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.
Łączna wartość dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzyskana na podstawie rozliczenia pierwszego etapu inwestycji wyniosła: 476.613,47 zł.
      Realizowane przedsięwzięcie obejmuje działania zmierzające do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, polegające na modernizacji miejskiej ciepłowni, w tym modernizację  urządzeń ochrony atmosfery. Zadanie obejmuje modernizacje trzech jednostek kotłowych WR-10 o wydajności nominalnej 11,63 MW każdy wraz z modernizacją urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.
W toku realizacji działań zmodernizowano kotły K-6 i K-5 ciepłowni, podwyższajac ich efektywność i sprawność, co przyczynia się do zwiększenia ilości produkowanego ciepła z jednostki paliwa. Dodatkowo, przy każdym kotle, zainstalowano system odpylania kotła, którego skuteczność szacuje się na 92%, co da zmniejszenie emisji gazów szkodliwych dla środowiska średnio o 19%.
       Aktualnie trwają prace modernizacyjne przy kotle nr K-4. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w bieżącym roku, tak aby w sezonie grzewczym zostały osiągnięte efekty ekologiczne.

18 grudnia 2007 roku zakończono realizację projektu: „Modernizacja miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie”, wykonywanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

 


 
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmowało modernizację trzech jednostek kotłowych WR-10 o wydajności nominalnej 11,63 MW każda, wraz z modernizacją urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. W toku realizacji działań zmodernizowano 3 kotły K-4, K-5 i K-6 ciepłowni, podwyższając ich efektywność i sprawność, co przyczyni się do zwiększenia ilości produkowanego ciepła z jednostki paliwa. Dodatkowo przy każdym kotle, zainstalowano system odpylania kotła, którego skuteczność szacuje się na 92%, co da zmniejszenie emisji gazów szkodliwych dla środowiska średnio o 19%.


Korzyści wynikające z modernizacji:


- zwiększenie sprawności kotłów
- zmniejszenie ilości spalanego węgla
- zmniejszenie wielkości emisji jednostkowej i całkowitej


-dwutlenku siarki (SO2) – 49,7 Mg/rok
-tlenków azotu (NOx) – 17,1 Mg/rok
-tlenku węgla (CO) – 42,8 Mg/rok
-dwutlenku węgla (CO2) – 10 905 Mg/rok
-pyły – 53,8 Mg/rok


- zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej
- zautomatyzowanie procesu produkcji energii cieplnej
- dostosowanie mocy kotłów do potrzeb wytwarzania energii cieplnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

                                                           
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


 

                          

Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


 
Ważne linki:
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
 

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito