x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Opis Projektu

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie unowocześnienie miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie.

Projekt swoim zakres obejmuje budowę kotła opalanego biomasą w postaci zrębek leśnych (jako paliwa najbardziej dostępnego) o mocy 7 MW. Przewiduje się, że wybudowany kocioł będzie produkował ok. 89 851,43 GJ ciepła w ciągu roku.

Nowy kocioł ma za zadanie wypełnienie luki niedoboru mocy wytwórczych, która powstała w chwili wyłączenia z eksploatacji wykonanego w technologii tradycyjnej kotła węglowego nr 2 (WR 10), który ze względu na jego stan techniczny i niską sprawność został wyłączony pod koniec roku 2015.

Strategicznymi celami przedmiotowego Projektu są: rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa); redukcja oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji CO2, SO2, pyłu); wyższa sprawność produkcji ciepła - przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej. Budowa kotła biomasowego przyczyni się do ograniczenia spalania paliwa kopalnego jakim jest węgiel kamienny. W stanie docelowym ponad 80% ciepła trafiającego do sieci ciepłowniczej będzie pochodziło z biomasy. Pozwoli to na utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 24 958,73 (MWht/rok).

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:  11 088,47 (tony równoważnika CO2).


Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartości wynikające z wniosku o płatność końcową:
Koszt realizacji Projektu – 12.796.651,57 PLN (brutto)
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 5.536.000,00 PLN (netto)
Wysokość dofinansowania 60% wydatków kwalifikowalnych
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 3.321.600,00 PLN (netto)


Cele i planowane efekty Projektu

Głównym celem Projektu jest produkcja czystej i efektywnej energii ze źródeł odnawialnych, oraz organicznie emisji, w rezultacie czego nastąpi:
- ograniczenie zużycia energii pierwotnej;
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2;
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym w zakresie emisji pyłówi dwutlenków siarki.

W/w cele osiągnięte zostaną dzięki redukcji zapotrzebowania na produkcje energii w dotychczasowych kotłach węglowych w wyniku zainstalowania nowego źródła biomasowego.
Strategicznymi celami przedmiotowego Projektu są:
- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa);
- redukcja oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji CO2, SO2, pyłu);
- wyższa sprawność produkcji ciepła (Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej).

Wskaźniki produktu:
1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 7 MWt.
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 przedsiębiorstwo.
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 sztuka.

Wskaźniki rezultatu:
1. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 24.958,73 MWht/rok.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 11.088,47 tony równoważnika CO2.

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito