x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Podpisanie Umowy o dofinansowanie

W dniu 5 listopada 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. Ze strony NFOŚiGW w Warszawie umowę podpisali Zastępcza Prezesa Zarządu Artur Michalski oraz Anna Pintowska-Bryłka p.o. Głównego Księgowego.

Podpisanie Umowy  nastąpiło w obecności przedstawicieli Departamentu Energii NFOŚiGW w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 11 605 220,00 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 536 000,00 zł netto.

Przyznane dofinansowanie wynosi 3 321 600,00 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie unowocześnienie miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie.

Projekt swoim zakres obejmuje budowę kotła opalanego biomasą w postaci zrębek leśnych (jako paliwa najbardziej dostępnego) o mocy 7 MW. Przewiduje się, że wybudowany kocioł będzie produkował ok. 89 851,43 GJ ciepła w ciągu roku.

Nowy kocioł ma za zadanie wypełnienie luki niedoboru mocy wytwórczych, która powstała w chwili wyłączenia z eksploatacji wykonanego w technologii tradycyjnej kotła węglowego nr 2 (WR 10), który ze względu na jego stan techniczny i niską sprawność został wyłączony pod koniec roku 2015.

Strategicznymi celami przedmiotowego Projektu są: rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa); redukcja oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji CO2, SO2, pyłu); wyższa sprawność produkcji ciepła - przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej. Budowa kotła biomasowego przyczyni się do ograniczenia spalania paliwa kopalnego jakim jest węgiel kamienny. W stanie docelowym ponad 80% ciepła trafiającego do sieci ciepłowniczej będzie pochodziło z biomasy. Pozwoli to na utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 24 958,73 (MWht/rok)

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:  11 088,47 (tony równoważnika CO2)

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2020r.

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito