x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Opis Projektu

Cele:

Przedmiotem projektu jest budowa odnawialnego źródła do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przynosząca:

 - poprawę efektywności produkcji energii poprzez uzyskanie oszczędności zużycia energii pierwotnej w stosunku do rozdzielonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,

 - zwiększenie produktywności źródła energii, szczególnie w okresie letnim,

 - poprawę stanu środowiska w regionie poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, szczególnie dwutlenku węgla i pyłu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Wybudowanie na terenie Ciepłowni Łężańska nowego budynku elektrociepłowni.

2. Zainstalowanie nowego bloku kogeneracyjnego składającego się z kotła na olej termalny opalanego biomasą i turbogeneratora ORC. Kocioł wyposażony będzie w instalację odpylania spalin - moc zainstalowana energii cieplnej w kogeneracji osiągnięta dzięki blokowi kogeneracyjnemu wyniesie 5,35 MW.

3. Wybudowanie wiaty magazynowej paliwa.

4. Zakupienie ładowarki, którą będzie transportowana biomasa z wiaty magazynowej do magazynu dziennego elektrociepłowni.

5. Budowę instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego i adaptację istniejącej rozdzielni średniego napięcia SN – moc zainstalowana energii elektrycznej w kogeneracji dla tej instalacji wyniesie: 1.255 MW.

6. Budowę sieci cieplnej łączącej nowy blok kogeneracyjny z układem technologicznym istniejącej kotłowni.

Realizacja projektu polegająca na zainstalowaniu bloku kogeneracyjnego wyposażonego w układy wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplej pozwoli na uzyskanie w Ciepłowni Łężańska następujących wskaźników produktu:

1) Moc zainstalowana energii elektrycznej w kogeneracji – 1.255 MW,

2) Moc  zainstalowana energii cieplnej w kogeneracji – 5,35 MW.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

1. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu - 16 970 MWh/rok,

2. Zwiększenie produktywności źródła energii: 

- ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych - 8 573 MWh/rok,

- ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych - 39 114 MWh/rok (140 810 GJ)

3. Uniknięta emisja CO2 związana z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu - 26 097 Mg CO2/rok.

Portale społecznościowe

2021-01-05

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w IV kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito