x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Jednostka Realizująca Projekt

W ramach Projektu został utworzony specjalny zespół odpowiedzialny za realizację i rozliczenie i inwestycji. Na beneficjentach projektów z dofinansowaniem środków UE ciąży taki obowiązek, zwłaszcza tych, którzy realizują duże i kosztowne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Spójności. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) posiada  zatwierdzony schemat organizacyjny JRP z powołanym Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO-Measure Authorising Officer) oraz Kierownikiem JRP będącym jednocześnie zastępcą MAO.

Pracami Jednostki Realizującej Projekt JRP kieruje Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - odpowiedzialny za całościową realizację Projektu i jej zgodność z wszelkimi wymaganymi procedurami poświadczając (zatwierdzając) poszczególne decyzje swoim podpisem.

Najważniejsze zadania Jednostki Realizującej Projekt:

a) realizacja Projektu „„Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie” zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO),

b) przygotowanie i aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,

c) współpraca z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Gospodarki oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (realizacja Umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW dotyczących zobowiązań przy wdrażaniu Projektu),

d) zapewnienie płynności finansowej Projektu, w oparciu o:

- środki własne MPGK Krosno Sp. z o.o.,

- dotację finansowaną ze środków Funduszu Spójności,

- dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyt komercyjny.

e) ścisła współpraca z Głównym Księgowym Projektu w przygotowywaniu stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji inwestycji,

f) zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym,

g) zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywania,

h) współpraca z NFOŚiGW w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych oraz organizowanie przetargów,

i) opracowywanie i przekazywanie Dysponentowi niezbędnych raportów i sprawozdań,

j) organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu,

k) nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Koordynatora przy wdrażaniu Projektu.

W ramach Jednostki Realizującej Projekt wyodrębniono komórki organizacyjne:

1. Zespół ds. Technicznych JRP-ORC.

2. Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych JRP-ORC.

3. Specjalista ds. Finansowo - rozliczeniowych i Realizacji Projektu JRP-ORC.

4. Zespół ds. Księgowych JRP-ORC.

 

Adres i kontakt:

Jednostka Realizująca Projekt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

38–400 Krosno, ul. Fredry 12

tel. 13 474 83 20, fax 13 436 86 78

www.ekrosno.pl

 

Członkowie Jednostki Realizującej Projekt:

Janusz Fic

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

(Measure Authorising Officer) ORC-MAO

 tel:  13 47 48 320

e-mail: janusz.fic@mpgk.krosno.pl 

 

Zdzisław Syzdek

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

tel. 13 47 48 320

e-mail: z.syzdek@mpgk.krosno.pl

 

Anna Szustakowska

Radca Prawny-JRP-ORC

tel. 13 47 48 323

 

Zespół ds. Technicznych-JRP

Jan Guzik

Kierownik Zespołu ds. Technicznych-JRP

tel. 13 47 48 320

e-mail: jan.guzik@mpgk.krosno.pl

 

Damian Hanus

Zastępca Kierownika Zespołu ds. realizacji inwestycji

tel. 13 47 48 274

e-mail: d.hanus@mpgk.krosno.pl

 

Jerzy Ćwięka

Zastępca Kierownika Zespołu ds. technicznych i eksploatacyjnych

tel. 13 47 48 267

e-mail: j.cwieka@mpgk.krosno.pl

 

Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych-JRP-ORC

Alicja Ziemiańska

Kierownik Zespołu ds. Organizacyjno-Prawnych-JRP

tel. 13 47 48 323

e-mail: a.ziemianska@mpgk.krosno.pl

 

Małgorzata Pachana

Zastępca Kierownika Zespołu

tel. 13 47 48 315

e-mail:  m.pachana@mpgk.krosno.pl

 

Specjalista ds. Finansowo-Rozliczeniowych i Realizacji Projektu-JRP-ORC

Krzysztof Ronowski

tel. 13 47 48 349

e-mail:  k.ronowski@mpgk.krosno.pl 

 

Zespół ds. Księgowych-JRP-ORC

Agnieszka Migiel

Główny księgowy Projektu - Kierownik Zespołu ds. Księgowych-JRP

tel. 13 47 48 482

e-mail: a.migiel@mpgk.krosno.pl

 

Barbara Gierlach

Specjalista ds. księgowych

tel. 13 47 48 353

e-mail:  b.gierlach@mpgk.krosno.pl

Portale społecznościowe

2021-01-05

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w IV kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito