Drukuj

Klauzula informacyjna – Dostęp do sygnału internetowego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku ze:

  1. świadczeniem usług dostępu do sieci Internet (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne),
  2. rejestrowaniem i ewidencjonowaniem logów aktywności w Internecie klientów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne),
  3. przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń awarii w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  4. obsługą księgową klientów polegającą na generowaniu faktur (Art. 6 ust. 1 lit c RODO - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Podanie danych osobowych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy, jak również do prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji lub zgłoszenia serwisowego.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy,
a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ew. roszczeń, za wyjątkiem danych pochodzących z logów, które będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy od daty zarejestrowania. W przypadku wniesienia reklamacji – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Dane potrzebne do wystawienia i księgowania faktur, będą natomiast przetwarzane do 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rozliczono sprzedaż.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    usunięcia danych (za wyjątkiem danych zapisanych w ramach rejestracji logów) oraz ograniczenia przetwarzania danych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy;

6)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.