• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-BOK     Przetargi bip

Informacje

o firmie


Klauzula informacyjna – Obsługa zatrudnienia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z:

  • realizacją umowy o pracę/umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy),
  • wsparciem socjalnym (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.
    o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),
  • zapewnieniem bezpieczeństwa i organizacji pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • prowadzeniem monitoringu wizyjnego i monitoringu systemów informatycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w maksymalnym okresie do 10 lat od ustania zatrudnienia – w związku z obowiązkami nałożonymi na Administratora przez wskazane powyżej przepisy prawa, lub w przypadku monitoringu wizyjnego – maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zarejestrowania obrazu.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, realizującym w naszym imieniu czynności związane
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, a także realizujących na rzecz Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. świadczenia medyczne, w tym medycyny pracy, jak też ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane naszym kontrahentom,
w związku z realizacją umów biznesowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez MPGK Krosno Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy lub na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;

6)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numery stacjonarne:

13 47 48 994
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@mpgk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@mpgk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2022