• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-BOK     Przetargi bip

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów - RCO

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie jest jednym z trzech zakładów, które wchodząc w struktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalny Sp. z o.o. RCO zlokalizowany jest przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie i realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadowej powierzone Spółce przez Gminę Miasto Krosno. Zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. przepisami ZUO w Krośnie jest instalacją komunalną, która spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii, zapewniając m.in.  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

W 2020 r. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów przeszło gruntowną modernizację i rozbudowę, dzięki czemu jest to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych zakładów tego typu w kraju. Zastosowana technologia umożliwia przyjmowanie i przetwarzanie odpadów z terenu miasta Krosna oraz 27 gmin sąsiednich, w ramach podpisanego porozumienia, czyli od ok. 350 tys. mieszkańców południowej części Podkarpacia.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie składa się z części mechanicznej oraz części biologicznej. Część do mechanicznego przetwarzania odpadów, czyli hala sortownicza oraz cała linia do segregacji odpadów, wyposażone są w nowoczesne urządzenia i rozwiązania technologiczne, wprowadzające automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększające efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. W wyniku modernizacji usprawniony został także proces odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, co powoduje zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, a także ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Zastosowana w RCO technologia, w tym separatory optyczne, sprawia, że pracownicy kontrolują automatyczny system segregowania odpadów i jedynie „doczyszczają”  je w kabinach sortowniczych.

Część do biologicznego przetwarzania frakcji biologicznej oraz odpadów „zielonych” jest całkowicie nowa. W instalacji przetwarzana jest frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w części mechanicznej. Dzięki zastosowanym technologiom i rozwiązaniom wszystkie procesy biologicznego przetwarzania odbywają się w zamknięciu, w warunkach tlenowych, w 22 szczelnych bioreaktorach. W bioreaktorach prowadzony jest proces stabilizacji tlenowej, kompostowanie i  biologiczne suszenie w oparciu o nowoczesną technologię. Obiekt wyposażony jest w płuczkę wodną i  biofilt do oczyszczania powietrza poprocesowego. Powietrze po dwustopniowym oczyszczaniu, pozbawione uciążliwości zapachowych odprowadzane zostaje do atmosfery. Całość instalacji biologicznej dopełnia hala odbioru, rozdrabniania i przygotowania odpadów zielonych i bioodpadów do dalszego procesu przetwarzania.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 lipca 2020 r. przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Zastąpił on dotychczas istniejący Gminny Punkt Odbioru Odpadów. Zadaniem nowego PSZOK-u jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych mieszkańców Krosna. Obiekt jest zorganizowany tak, by zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. PSZOK umożliwia selektywne zbieranie ok. 20 różnych frakcji odpadów komunalnych, w tym m.in.: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, trawę, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popiół, styropian, wełnę mineralną, opony, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jest to obiekt nowoczesny, a zarazem przyjazny mieszkańcom i środowisku. Dedykowana mu instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 13 kW w znacznej mierze zapewnia energię elektryczną na jego funkcjonowanie. Praca PSZOK-u zorganizowana jest tak, by spełniał on nie tylko funkcje użytkowe, ale też był wygodny i dostępny dla mieszkańców.

W ramach PSZOK prowadzone i mocno promowane są działania związane z recyklingiem, poprawną segregacją odpadów, a także zmierzające do ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową. Na terenie obiektu powstała tzw. ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami. W planach Spółki jest utworzenie tzw. strefy napraw i wydawania rzeczy oraz strony internetowej, na której umieszczane będą zdjęcia rzeczy do ponownego wykorzystania.

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów od lat promuje edukację ekologiczną w zakresie segregacji i recyklingu surowców wtórnych poprzez organizację różnego rodzaju akcji, prelekcji i konkursów o charakterze proekologicznym. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 r. powstała nowoczesna, interaktywna ścieżka edukacyjna, która jest miejscem dedykowanym do plenerowych lekcji oraz warsztatów z ekologii i poprawnej segregacji odpadów dla dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół oraz przedszkoli. Jej bohater Szklik uczy zasad segregacji oraz wyjaśnia w jaki sposób segregacja wpływa na nasze codzienne życie.

Edukacja ekologiczna promowana przez Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie ukierunkowana jest na aktywne działania uświadamiające i zachęcające do poprawnego segregowania odpadów, dawania „drugiego życia” zużytym rzeczom i bycia „Eko”.

GODZINY OTWARCIA REGIONALNEGO CENTRUM ODZYSKU ODPADÓW
Poniedziałek - Piątek: 6.00 - 21.30
Sobota: nieczynne

GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
– w okresie wiosenno-letnim, tj. od 1 kwietnia do 31 października
poniedziałek – w godz. 12.00-19.00
wtorek – w godz. 12.00-19.00
środa – w godz. 12.00-19.00
czwartek – nieczynne
piątek – w godz. 12.00-19.00
sobota – w godz. 8.00-14.00

– w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca
poniedziałek – w godz. 13.00-18.00
wtorek – nieczynne
środa – w godz. 13.00-18.00
czwartek – nieczynne
piątek – w godz. 13.00-18.00
sobota – nieczynne

mgr inż. Dorota Kornasiewicz
Kierownik Zarządzający Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów
 
mgr inż. Jakub Rospond
Z-ca Kierownika Zarządzającego Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów

Adres zakładu

ul. Białobrzeska 108
38-400 Krosno

tel. 13 47 481 23 / 13 47 481 26 / 13 47 481 29

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

tel. 13 47 481 24


© MPGK 2022