• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektrociepłownia Krosno - EK

Elektrociepłownia Krosno, kierowana przez Krośnieński Holding Komunalny, zaliczana jest do najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym w instalacji jest biomasa, która od 2013 r. sukcesywnie zmniejsza i eliminuje zużycie węgla w całym systemie ciepłowniczym.

Działalność Elektrociepłowni Krosno oparta jest na pracy kogeneracyjnej instalacji ORC o mocy cieplnej 5,35 MW oraz elektrycznej 1,4 MW, wybudowanym w 2020 r. kotle biomasowym o mocy 7,0 MW oraz na trzech kotłach typu WR-10 i jednym kotle WR-4,8, przy czym miał węglowy używany jest jako paliwo szczytowe i rezerwowe.

Elektrociepłownia Krosno jest największym źródłem ciepła dla całego Krosna. Energia produkowana w elektrociepłowni dystrybuowana jest do większości budynków wielorodzinnych w mieście, obiektów handlowo-usługowych, a także placówek oświatowych.

Dzięki inwestycjom prowadzonym przez Krośnieński Holding Komunalny miejska sieć ciepłownicza jest sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana. Kanałowa sieć ciepłownicza jest wymieniana na nowoczesną sieć preizolowaną.

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej, obsługiwanej i zarządzanej przez Elektrociepłownię Krosno, na koniec roku 2021 wynosiła 35,13 km, w tym 79%, tj. 27,7 km, stanowi sieć preizolowana.

***

Historia krośnieńskiej elektrociepłowni (wcześniej – Ciepłowni „Łężańska”) sięga przełomu lat 70.-80. XX wieku i jest ściśle związana z rozwojem budownictwa wielorodzinnego w Krośnie. Budowa ciepłowni rozpoczęła się w 1976 r. i trwała do 1980 r. Obiekt został wyposażony w dwa kotły typu WR-10 o łącznej mocy 46,52 MW. Prężna działalność ciepłowni spowodowała, że zaczęła ona przejmować obsługę lokalnych źródeł ciepła i włączać je w swoje struktury. Konsekwencją rozbudowy sieci stało się w 1987 r. powiększenie ciepłowni o kolejne dwa kotły i zwiększeniu jej mocy z 46,52 MW do 69,78 MW.

W latach 2003-2007, przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, została przeprowadzona kompleksowa modernizacja czterech kotłów węglowych, a moc kotłowni zredukowana do 58,06 MW. W 2010 r., z uwagi na wycofanie z eksploatacji i wyrejestrowanie z ewidencji UDT kotła wodnego o mocy 11,63 MW, liczba eksploatowanych kotłów wodnych zmniejszyła się z sześciu do pięciu, a łączna moc zainstalowana w źródle uległa obniżeniu do 46,43 MW. Wtedy też zmniejszono o ponad 20 m najbardziej charakterystyczny element ciepłowni, czyli komin. Początkowo miał on ponad 70 m wysokości i średnicę 1,9 m, a po modyfikacji z 2010 r. jego wysokość to 52 m i średnica 1,7 m. Te parametry są w zupełności wystarczające dla aktualnej mocy ciepłowni.

W 2010 r. Prezydent Miasta Krosna zatwierdził też projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę instalacji ORC dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Projekt ten zakładał wybudowanie bloku kogeneracyjnego, składającego się z kotła na olej termalny (opalanego biomasą) i turbogeneratora ORC, którego celem jest produkcja ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, przy wykorzystaniu paliwa odnawialnego (biomasy), spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Budowę nowej instalacji rozpoczęto w lipcu 2011 r., a jej eksploatację rozpoczęto w lutym 2013 r. Łączna moc elektrociepłowni „Łężańska” zwiększyła się do 53,146 MW.

W 2019 r. Krośnieński Holding Komunalny zainwestował w budowę kolejnej instalacji biomasowej opalanej paliwem odnawialnym i ekologicznym, czyli zrębkami drzewnymi. Nowoczesny kocioł o mocy 7 MWt, wytwarzający energię cieplną dla obsługiwanej sieci oddano do użytku jesienią 2020 r. wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Dzięki strategii zastępowania miału węglowego paliwem ekologicznym, czyli biomasą, oraz skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, krośnieńska ciepłownia już w 2013 r. zyskała status elektrociepłowni. Wdrożony w niej efektywny system ciepłowniczy, redukujący zużycie miału węglowego na rzecz biomasy, spowodował, że elektrociepłownia „Łężańska” w szybkim czasie stała się obiektem proekologicznym i funkcjonującym w zgodzie ze środowiskiem, który do minimum obniżył emisję zanieczyszczeń do otoczenia.

Nie bez znaczenia jest również prowadzona przez Spółkę od kilku lat kompleksowa modernizacja i rozbudowa obsługiwanej sieci ciepłowniczej. Sukcesywna wymiana przestarzałej infrastruktury na nowoczesną sieć ciepłowniczą pozwala Spółce na wzrost efektywności energetycznej w zakresie przesyłu i dystrybucji energii cieplnej, a także na ograniczenie awaryjności sieci i ograniczenie strat ciepła.

Od 2003 r. do 2021 r. Spółka zrealizowała 12 projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych związanych z działalnością i funkcjonowaniem Elektrociepłowni Krosno. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych za lata 2003-2020 wynosi ok. ok. 66,6 mln zł (netto), a pozyskane przez Spółkę dotacje ze środków Unii Europejskiej stanowią ponad 25 mln zł (netto).

***

Obecnie krośnieńska elektrociepłownia posiada efektywny system ciepłowniczy i jest w gronie najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju.  

Plany Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odnośnie do inwestycji realizowanych na terenie Elektrociepłowni Krosno są jednak bardziej dalekosiężne. Spółka chce wybudować przy ul. Sikorskiego Blok Energetyczny opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów. Projekt ten jest realizowany na potrzeby kompleksowego rozwiązania problemów z zagospodarowaniem odpadów dla miasta Krosna oraz 27 sąsiednich gmin, tj. dla około 350 tys. mieszkańców.

***

Kierownik zarządzający Elektrociepłowni Krosno – Damian Hanus

Kierownik Elektrociepłowni Krosno – Jerzy Ćwięka

Kierownik działu utrzymania ruchu ciepłowni, sieci i wymiennikowni – Andrzej Półchłopek

 

Adres zakładu:

Elektrociepłowni Krosno

ul. Sikorskiego 19

38-400 Krosno

tel. 134748262

tel. 134748273