x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2008-12-17

Akredytacja w Centralnym Laboratorium Wody i Ścieków MPGK Krosno Sp. z o.o.

W listopadzie br. działania podjęte w 2006 r.  przez  Centralne Laboratorium Wody i Ścieków MPGK Krosno Sp. z o.o. w celu uzyskania akredytacji zostały uwieńczone sukcesem.
Centralne Laboratorium Wody i Ścieków MPGK Krosno Sp. z o.o. uzyskało akredytację o numerze AB 961, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie(www.pca.gov.pl). Wg normy terminologicznej PN-EN ISO/IEC 17000:2006  akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności. Jest obiektywnym dowodem na to, że organizacja działa zgodnie z najlepszą praktyką.
 „Uzyskanie certyfikatu to dla nas ważne wydarzenie. Prace dotyczące wdrażania poszczególnych obszarów systemu zarządzania i przygotowywania dokumentacji rozpoczęliśmy jeszcze w 2006 r.  Systematyczne opracowywanie dokumentacji systemowej i wprowadzanie jej zasad było możliwe przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników w wykonywanie przydzielonych im zadań. W marcu 2008 r. w Laboratorium została przeprowadzona ocena funkcjonowania systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych przez zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Podczas audytu certyfikującego jednostka akredytacyjna potwierdziła skuteczność wdrożonego systemu zarządzania i uznała kompetencje techniczne Laboratorium, udzielając akredytacji na 13 metod badawczych”.- powiedziała Katarzyna Juszczęć – Kierownik Centralnego Laboratorium Wody i Ścieków.
System zarządzania w Centralnym Laboratorium Wody i Ścieków został zbudowany w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące działania laboratoriów badawczych.
Wdrożony system zarządzania jakością w Laboratorium MPGK Krosno Sp. z o.o., potwierdził kompetencje pracowników do wykonywania określonych zadań   i wiarygodność uzyskiwanych wyników badań.
Centralne Laboratorium Wody i Ścieków oprócz uzyskania akredytacji również w tym roku otrzymało pozwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniając wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417).
Uzyskany certyfikat akredytacji na metody badawcze ścieków oraz decyzja PPIS w Krośnie zatwierdzająca Laboratorium do prowadzenia badań jakości wody
w pełni potwierdzają wysoką jakość realizowanych badań, a w przyszłości zapewnią jeszcze wyższy poziom wykonywanych usług przez nasze Laboratorium.
Działanie w tym systemie zarządzania pozwala na skuteczniejszy nadzór nad pracami Laboratorium oraz zapewnia możliwość sprawnego monitorowania  i doskonalenia prowadzonych badań.
Główne korzyści z wprowadzenia przez CLWiŚ systemu zarządzania i uzyskania akredytacji to wzrost prestiżu Laboratorium, jak również całego Przedsiębiorstwa oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Otrzymany certyfikat akredytacji podnosi wiarygodność wyników badań i jest często stosowanym sposobem identyfikacji kompetentnych jednostek.

 

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito