x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2021-01-14

JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI W CAŁEJ POLSCE, ale Krosno może mieć inaczej…

W nawiązaniu do dyskusji związanej z rozpoczęciem rozruchu technologicznego linii do mechanicznego przetwarzania odpadów w naszym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów chcemy wyjaśnić istotną kwestię… W Polsce ustalony jest jednolity system segregacji i obowiązujące na dzień dzisiejszy przepisy obligują do tego, aby odpady były zbierane i transportowane do instalacji w sposób selektywny, z podziałem na 5 frakcji.

Jeżeli odpady zebrane i dostarczone w sposób selektywny do instalacji trafiają na linię, na której prowadzona jest ręczna segregacja odpadów lub segregacji w danym zakładzie poddawany jest jeden rodzaj odpadów, np. z worka niebieskiego czy zielonego, to rozdzielny transport i magazynowanie są zasadne od początku do końca. Selektywna zbiórka odpadów u podstaw znacznie ułatwia pracę pracownikom sortowni, a segregacja wykonana przez mieszkańców bardzo usprawnia samą działalność takich instalacji.
Nieco inaczej wygląda to w przypadku takich instalacji jak nasza – krośnieńska, która jest instalacją bardzo nowoczesną, o bardzo wysokim poziomie automatyki. Dla takiej instalacji większe znaczenie ma to, aby odpady, które do niej trafiają do przetworzenia, nie były zanieczyszczone i zbrudzone innymi odpadami. Dla naszej instalacji jest absolutnie wystarczająca sytuacja, jeżeli odpady selektywne będą zbierane w taki sposób, aby nie traciły swoich wartości użytkowych, czyli nie były brudzone przez inne odpady i możliwy byłby z nich odzysk odpadów surowcowych. Istotą jest tutaj sam proces przetwarzania i pracy linii sortowniczych, które na przemian obsługują odpady segregowane i niesegregowane, nie mieszając tych strumieni. Zgodnie z posiadanym przez naszą Spółkę pozwoleniem zintegrowanym odpady niesegregowane i selektywnie segregowane przyjęte są i magazynowane (do 24h, do momentu przetwarzania) w jednej zasobni – zamkniętej hali, której powierzchnia wynosi ponad 400 m kw. i ma ponad 10 m wysokości.

Prezydenta Miasta Krosna, na wniosek Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, wystąpił z petycją do Ministerstwa Klimatu, żeby w takiej właśnie sytuacji, gdy gmina utworzyła efektywny system przetwarzania i odzysku odpadów oraz posiada odpowiednią infrastrukturę komunalną, mieszkańcy mieli dodatkowy bonus i by można było odstąpić od wieloworkowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Nasza Spółka postulowała m.in.: o możliwość zmiany szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wdrożenie w gminach alternatywnego (uproszczonego) sposobu segregacji, a także o odejście od systemu segregacji do 5 pojemników i dopuszczenie zbierania odpadów typu: papier, metal i tworzywa sztuczne w jednym pojemniku/worku.

Naszym zdaniem, taki sposób selektywnej zbiórki odpadów z powodzeniem mógłby funkcjonować w Krośnie, gdzie dzięki kompleksowej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, zrealizowanej na potrzeby 28 gmin, odpady trafiają do nowoczesnej instalacji zagospodarowania odpadów selektywnie zbieranych, zapewniającej automatyzację procesów segregacji i maksymalizację odzysku surowcowego przy pomocy sześciu nowoczesnych optoseparatorów. Na dzień dzisiejszy przepisy nie przewidują niestety takiej możliwości.

Jest jednak nadzieja, że obowiązujący w Polsce system segregacji odpadów komunalnych zostanie zmieniony. Końcem 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało dużą reformę gospodarki odpadami. Resort chce w 2021 r. dokonać zmian w obowiązujących przepisach i chce dopuścić segregację z podziałem na trzy frakcje. Możliwość segregacji do trzech pojemników pojawiła się w projekcie nowelizacji ustawy. Opcja ta ma nie być jednak dostępna dla każdego – gminy, które będą chciały wprowadzić ten system, będą musiały zgłosić się do resortu i otrzymać na to stosowne pozwolenie. Szczegóły planowanych rozwiązań nie są jeszcze znane, ale planowane wdrożenie uproszczonego systemu segregacji jest dla Krosna i krośnieńskiej instalacji przetwarzania odpadów szansą na dalszą poprawę efektywności systemu gospodarowania odpadami, i jak tylko będzie taka możliwość wystąpimy ze stosownym wnioskiem do Ministerstwa Klimatu.

Warto zaznaczyć, że zbiórka i podział odpadów na trzy frakcje, tj. na trzy pojemniki, znacznie ułatwi segregację mieszkańcom, a dzięki nowoczesnemu zakładowi w żaden sposób nie pogorszy poziomu odzysku surowców ani efektów efektywnej gospodarki odpadami.
Czekamy więc na wiążące rozstrzygnięcia!

Portale społecznościowe

2021-01-05

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w IV kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito