x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2020-07-30

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE NA MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W KROŚNIE

Schemat sieci ciepłowniczej
Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika”, jest kolejnym działaniem, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Cała inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, umowa  podpisana w dniu 21 lipca 2020r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 7 288 593,60 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 387 765,90 zł netto, a przyznane dofinansowanie  3 017 148,90 zł netto.

Projekt ten zapoczątkowany został przez podpisanie przez MPGK Krosno w dniu 4.01.2019r. umowy z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową na modernizację sieci ciepłowniczej na Osiedlu Szczepanika. W wyniku tej umowy MPGK zobowiązało się do zmodernizowania sieci ciepłowniczych na tym osiedlu.

- Sieci były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały pilnej modernizacji, jednak Spółdzielnia nie dysponowała wystarczającymi środkami na ich modernizację, stąd też decyzja Zarządu Spółdzielni o wspólnych działaniach z krośnieńskim MPGK. Współpraca ze Spółką, a w szczególności pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozwolą uniknąć sytuacji aby koszty modernizacji tych sieci musieli pokryć mieszkańcy Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to jest oczywista korzyść dla mieszkańców naszej Spółdzielni. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Zarządowi MPGK za bardzo dobrą współpracę, która jak widać przynosi korzystne efekty dla mieszkańców Krosna. - powiedział Rafał Kielar, Prezes Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Bardzo się cieszę, że w efekcie współpracy naszej Spółki z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się nam pozyskać kolejne środki unijne przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla zagwarantowania mieszkańcom na Osiedlu Szczepanika bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia w ciepło oraz ograniczenie strat ciepła, które podnoszą płacone przez nich rachunki. - powiedział Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy tego zadania planowane jest na początek sierpnia.

W ramach projektu wybudowanych zostanie ponad 2,5 km nowych sieci ciepłowniczych.

- Samą modernizację sieci na Osiedlu będziemy chcieli tak przeprowadzić, aby w jak najmniejszym stopniu powodowała uciążliwości dla mieszkańców czyli dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego 2020-2021, tak aby w kolejnym sezonie 2021-2022 ciepło było już dostarczane poprzez zmodernizowane sieci z naszej elektrociepłowni. Natomiast prace związane z budową łącznika sieci z Osiedla Szczepanika z siecią ciepłowniczą na ul. Lewakowskiego rozpoczną się jeszcze w tym roku.- powiedział Janusz Fic.

Ze zmodernizowanych sieci zasilanych będzie 17 obiektów, a ich łączne zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 3,3MW. Za pośrednictwem tych sieci zasilane będą m.in. takie obiekty jak: Szkoła Nr 10 przy ul. Magurów, Budynek Handlowo-Usługowy przy ul. Krakowskiej, Budynki mieszkalne-wielorodzinne przy ul. Magurów, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskiej i ul. Tysiąclecia.


Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito