x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2020-07-02

NOWY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W KROŚNIE OBSŁUGUJE JUŻ MIESZKAŃCÓW

NOWY PSZOK Z LOTU PTAKA
UROCZYSTE PRZECIĘCIE WSTĘGI NA...
PSZOK
WJAZD NA RAMPĘ
RAMPA DO WYŁADUNKU ODPADÓW
WJAZD NA RAMPĘ
ZADASZENIE RAMPY
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
ODPADY ZIELONE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
1 lipca 2020r. dokonano uroczystego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. Otwarcia dokonał Prezydent Miasta Krosna - Pan Piotr Przytocki, Pan Grzegorz Rachwał – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, Prezes Zarządu KPB - Budownictwo - Pan Łukasz Gadzała, Prezes MPGK Krosno – Pan Janusz Fic, Członek Zarządu MPGK Krosno – Pan Zdzisław Syzdek, Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – Pani Dorota Kornasiewicz. Od tego dnia Punkt ten obsługuje już mieszkańców Miasta Krosna.

- Bardzo zależało nam, aby PSZOK był naszą wizerunkową inwestycją, która będzie zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. Zależało nam bardzo na walorach użytkowych PSZOK-u, tak aby mieszkańcy chętnie nas odwiedzali. - powiedział Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK - Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zadaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych – w sposób zapewniający łatwy dostęp  do tej usługi dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Krosno. PSZOK umożliwiać będzie selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych m.in: trawa, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popioły, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach i klejach, zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W ramach PSZOKA prowadzone i mocno promowane będą działania zmierzające do ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową lub których wartość użytkowa może zostać przywrócona w wyniku naprawy.W tym celu funkcjonować będzie też strefa napraw i wydawania rzeczy. Dostarczane przez mieszkańców dobre lub nieznacznie uszkodzone, ale nadające się do dalszego użytkowania m.in. meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą przez nas odkładane  i magazynowane pod zadaszeniem. Te rzeczy które będą nieznacznie uszkodzone będą na miejscu naprawiane, a następnie wydawane mieszkańcom. Każdy kto będzie w potrzebie będzie mógł  nieodpłatnie odebrać dany mebel, sprzęt i go eksploatować. W przyszłości planujemy stworzyć i prowadzić stronę internetową, na której umieszczane będą zdjęcia rzeczy do ponownego wykorzystania. To znacznie ułatwi i rozpowszechni ponownie używane rzeczy i w pewnym sensie umożliwi ”drugie życie odpadów.

- Jeżeli tylko będą chętni na odzyskanie w ten sposób rzeczy będziemy tę działalność mocno rozwijać, gdyż będzie to przynosić pozytywne efekty nie tylko dla mieszkańców ale też dla środowiska - mówi Janusz Fic.

W ramach PSZOK powstała tzw. ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

- Duży nacisk będziemy kłaść również na działania edukacyjne, które będziemy wykorzystywać do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności najmłodszych. - mówi J.Fic

PSZOK wyposażony jest również w instalację fotowoltaiczną o mocy 12,87 kW, która w znacznej mierze zapewni  potrzebną do jego funkcjonowania energię elektryczną.

- Bardzo się cieszę, że w Krośnie powstał tak nowoczesny i przyjazny mieszkańcom i środowisku obiekt. Liczę na to, że mieszkańcy będą z tego chętnie korzystać, poprawiając efekty naszej gospodarki odpadami i przyczyniając się do wypełnienia nałożonych na Gminę obowiązków jeśli chodzi o recykling odpadów. - powiedział Prezydent Miasta Krosna -  Piotr Przytocki.

Wykonawcą tej  inwestycji  jest firma:  KPB – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

- Jest nam bardzo miło, że MPGK Krosno Sp. z o.o. obdarzyło nas zaufaniem powierzyło naszej Spółce realizację tak specyficznej i nieprzeciętnej inwestycji jaką był Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  Zakres prac obejmował zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających budowę, kompleksową realizację inwestycji wraz wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie elementy i instalacje zostały wykonane w najnowocześniejszych technologiach dostępnych na rynku budowlanym zapewniającym bezproblemowe użytkowanie obiektu. Inwestycja ta pozwoliła nam zdobyć dodatkowe doświadczenie w zakresie realizacji obiektów ochrony środowiska. – powiedział  Łukasz Gadzała, Prezes Zarządu - KPB Budownictwo.

Wartość inwestycji: 7 198 999,35 zł brutto, 5 852 845,00 zł netto

Cała inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, umowa  podpisana w dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito