x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-08-16

ROZDZIAŁ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W REJONIE UL. TYSIĄCLECIA

ROBOTY ODTWORZENIOWE PO WYKONANIU...
PRACE ODTWORZENIOWE NA UL....
PRACE KANALIZACYJNE UL. MIRANDOLI...
ROBOTY ODTWORZENIOWE -...
ROBOTY KANALIZACYJNE UL. NAFTOWA
ROBOTY MONTAŻOWE UL. MIRANDOLI...
ROBOTY MONTAŻOWE UL. MIRANDOLI...
WYLOT KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO...
UMACNIANIE BRZEGÓW RZEKI
WYLOT KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO...
UMACNIANIE BRZEGÓW RZEKI
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Celem inwestycji jest rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Tysiąclecia w miejscach w których dochodziło do połączenia ścieków bytowo - gospodarczych ze ściekami deszczowymi. Ścieki deszczowe po rozdzieleniu od bytowo - gospodarczych odprowadzone zostaną nowym wylotem do rzeki Wisłok. Pozwoli to na efektywniejszy proces oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych i spowoduje bardziej równomierną pracę oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania wybudowana zostanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż głównych ulic osiedla Tysiąclecia, natomiast istniejące kolektory kanalizacji ogólnospławnej będą wykorzystane jako kanały deszczowe. Trasa kanalizacji usytuowana jest głównie  w drogach asfaltowych, tłuczniowych, z płyt betonowych oraz w podwórzach budynków. Teren objęty inwestycją jest terenem mocno zurbanizowanym znajdującym się w centralnej części miasta Krosna. Do tej pory prace prowadzone były w rejonie ul. Piotra Ściegiennego, ul. Naftowej i ul. Tysiąclecia. W ciągu ulicy Naftowej ze względu na zły stan techniczny w ramach robót dodatkowych wymieniono kolektor ogólnospławny, który miał przejąć rolę kanału deszczowego. W dalszej kolejności rozdział prowadzony będzie w ul. Mirandoli Pika, ul. Magurów, ul. Krakowskiej, ul. Kolejowej, ul. Józefa Czuchry, ul. Wolności,  ul. Wyzwolenia oraz ul. Romualda Mielczarskiego.

W związku z przebudową kolektora deszczowego wykonano nowy wylot do rzeki Wisłok. Obecnie prowadzone są prace związane z umocnieniem brzegów rzeki. Ponadto na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych (przed wylotem do rzeki Wisłok) na kanale Ø1200 zabudowano osadniki do zatrzymywania zawiesin ogólnych oraz separator substancji ropopochodnych.

Projekt zakłada wykonanie 1473mb kanalizacji deszczowej w zakresie średnic 160mm-1200mm z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Wisłok oraz 5084 mb kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 160mm-500mm. Realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej miasta Krosna.

Wszystkie prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Tysiąclecia są tak prowadzone aby w jak najmniejszym stopniu powodowały uciążliwości mieszkańcom Miasta Krosna. Jednak wiele robót realizowanych jest na ulicach co niestety wymaga ich okresowego zamknięcia.

Wykonawcą zadania jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.
Planowany termin zakończenia inwestycji:  lipiec 2020r.
Wartość umowy: 8 850 000,00 zł (netto)
Wartość poniesionych nakładów wg stanu na dzień 31.07.2019r.:           4 323 645,70 zł (netto) co stanowi ok. 49 % zaawansowania robót.

Portale społecznościowe

2020-05-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito