x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-07-25

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CZĘŚCI MECHANICZNEJ ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

MONTAŻ SITA BĘBNOWEGO
HALA PRZYJĘCIA ODPADÓW Z KABINĄ...
HALA PRZYJĘCIA ODPADÓW Z KABINĄ...
NOWY BUDYNEK SOCJALNY I STEROWNIA
SEPARATOR BALISTYCZNY
SEPARATOR OPTYCZNY TWORZYW...
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ PRAC NA ZUO.

Wykonawcą zadania jest firma:  SUTCO - POLSKA Katowice
Wartość umowy:  16.482.000,00 zł (netto)
Planowany termin zakończenia inwestycji: 22-miesiące od dnia podpisania umowy 27.03.2018r.

Roboty budowlane niezbędne do modernizacji Hali.

Wykonawca zadania: EUROPEL Sp. z o.o. Korczyna
Wartość zadania: 3.070.000,00 zł (netto)

Łącznie nakłady poniesione na realizację tych zadań wynoszą wg stanu na 30.06.2019r. 4 489 555,15 zł (netto)

Zadania realizowane są w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie południowym województwa podkarpackiego - I etap”. Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi podpisano w dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Koszt całkowity projektu wynosi 64 403 219,45 zł brutto. Przyznane dofinansowanie ze środków UE wynosi 35 347 724,64 zł netto.

Celem modernizacji jest automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie a także zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych.

Dotychczas wykonano :
- Zdemontowano starą linię technologiczną.
- Wykonano nową posadzkę i mur oporowy w strefie przyjęcia odpadów.
- Wykonano nowy budynek socjalny wraz z sterownią - trwają prace wykończeniowe budynku i hali technologicznej (dostosowanie hali do nowej linii technologicznej).
- Zamontowano część technologii do sortowania odpadów, m.in.: rozrywarkę worków, kabinę wstępnego sortowania, sito bębnowe, separator  balistyczny  i część układu sortowania odpadów.
Do wykonania  pozostało:
- Montaż pozostałych urządzeń do sortowania tj.: separatory optyczne, separatory  metali i aluminium, kabiny sortownicze, układ belowania odpadów,  układy  przenośników oraz systemy sterujące.
- Wykonanie modernizacji placów wokół zakładu - wykonawcą tych robót będzie: PRiD Krosno S.A.
- Wykonanie sytemu wentylacji i oczyszczania powietrza z hali technologicznej - wykonawcą tych robót będzie: Ecol-Unicon Sp. z o.o. Gdańsk.

Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito