x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-06-04

ZAKOŃCZONA MODERNIZACJA ZUW SZCZEPAŃCOWA

Wstęgę przecinają: od lewej:...
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY...
BASEN – ZBIORNIK OTWARTY...
FILTR POWOLNY NR 4 WYPOSAŻONY W...
OSADNIK WSTĘPNY – SEDYMENTACJA...
STACJA DOZOWANIA FLOKULANTA,...
MIESZADŁO PIONOWE KOAGULANTA...
SZAFA ELEKTRYCZNO - POMIAROWA
JAZ NA RZECE JASIOŁKA ( ZUW...
Umowa na „Modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej” została podpisana w dniu 04.10.2017r. w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Wykonawcą tego zadania została  Inżynieria Rzeszów S.A. Wartość podpisanej umowy wyniosła ponad 6 mln zł.

Modernizacja ZUW Szczepańcowa to bardzo ważna inwestycja dla naszego regionu co potwierdza fakt, że na jej realizację Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania tego Projektu to kwota blisko 23 mln zł.

Duże inwestycje w infrastrukturę wodociągową przy wsparciu Unii Europejskiej „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej wpisują się w wieloletni program inwestycyjny, który został rozpoczęty przez MPGK ponad dekadę temu. W ramach tego programu na inwestycje w infrastrukturę wodociągową wydano już kwotę ponad 50 milionów złotych. Znaczna część tych środków pochodziła z dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom poprawiamy jakość wody ale też zwiększy się efektywność i niezawodność całego systemu zaopatrzenia w wodę dla Miasta Krosna i okolicznych gmin. W ramach realizowanego programu modernizacji infrastruktury wodociągowej przez krośnieńskie MPGK przy wsparciu środków zewnętrznych wykonano: modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie oraz wybudowano magistralę wodociągową z Rymanowa do Iskrzyni.

Wzrost zapotrzebowania na wodę oraz zwiększenie wymagań dotyczących jakości wody uzdatnionej, spowodował konieczność dalszej rozbudowy Zakładu. Modernizacja ZUW Szczepańcowa pozwoliła na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności wody w procesie jej uzdatniania a co najważniejsze poprawę jej jakości.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody umożliwiła zoptymalizowanie procesu technologicznego. Proces uzdatniania został obecnie rozłożony równomiernie na cztery ciągi technologiczne. Po modernizacji możliwości produkcyjne zakładu szacuje się na około 5000 m3/dobę (przed modernizacją było to 3600-4000 m3/dobę). Zastosowanie nowych procesów technologicznych ogranicza w znacznym stopniu ryzyko przerw w pracy zakładu w okresach występowania gorszych parametrów fizyko – chemicznych wody w rzece Jasiołka.

W ramach modernizacji Zakładu Uzdatniania wody „Jasiołka” w Szczepańcowej  wykonano:
1.Budowa komory zasuw na wlocie wody surowej.
2.Budowa komory pomiarowej wody surowej służącej do pomiaru mętności i przepływu wody
3.Budowa kontenera instalacji dozowania flokulanta/koagulanta i KMnO4.
4.Modernizacja dwóch osadników wstępnych.
5.Zakup oraz montaż zgarniaczy osadu.
6.Budowa pompowni osadu i poletek osadowych.
7.Budowa filtra powolnego nr 4.
8.Modernizacja przewodów technologicznych doprowadzających wodę surową do osadników wstępnych oraz na baseny.
9.Montaż urządzeń oraz szaf pomiarowych do ciągłego monitorowania ciśnienia, natężenia przepływu, mętności, gęstości osadów oraz poziomu wody w zbiornikach.
10.Instalacja systemu wizualizacji pracy urządzeń

Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej wybudowano również instalację fotowoltaiczną o mocy około 40 kW.  W zbudowanej instalacji zastosowano wysokowydajne moduły fotowoltaiczne nowej generacji. Energia produkowana z tej instalacji jest w całości wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania zakładu. Przewiduje się iż średnia ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku to około 35÷38 MWh co zapewni ok. 12% zapotrzebowania tego zakładu.

-  Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej była ostatnim ważnym elementem wieloletniego planu, który pozwoli na zoptymalizowanie systemu zaopatrzenia w wodę z krośnieńskiego wodociągu dla obszaru zamieszkałego przez ponad sto tysięcy osób.
Kolejnym krokiem będzie wygaszenie ujęcia wody w Iskrzyni, które zrealizowane będzie jeszcze w bieżącym roku - powiedział Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

Portale społecznościowe

2020-05-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito