x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-05-24

TROCHĘ O HISTORII ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY "JASIOŁKA" W SZCZEPAŃCOWEJ PRZED MODERNIZACJĄ W LATACH 2017 - 2018

Zakład Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej został wybudowany w 1938 r. przez firmę Łempicki i Spółka ze Lwowa. Projekt techniczny ujęcia wody wraz z magistralą przesyłową na odcinku Szczepańcowa – Krosno został opracowany przez sławnych profesorów Politechniki Lwowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Już wówczas dbano o oszczędność energii i zastosowano rozwiązania pozwalające  na grawitacyjny przepływ wody aż do pompowni końcowej bez dodatkowego wkładu energii na podnoszenie ciśnienia. To unikatowe rozwiązanie zachowane jest do dzisiaj. Wszystkie prace przy budowie ujęcia były wówczas wykonywane ręcznie, zaś ujęcie składało się z jazu piętrzącego oraz komory wlotowej wody surowej, skąd za pomocą rurociągu betonowego o średnicy 600 mm woda była doprowadzana do odmulnika a następnie na pojedynczy staw infiltracyjny. Od samego początku funkcjonowania stacji technologia uzdatniania wody opierała się na naturalnych metodach filtracji. Woda po przefiltrowaniu przez naturalne złoża piaskowo-żwirowe ze stawu infiltracyjnego ujmowana była poprzez system instalacji drenażowej i kierowana do studni zbiorczej. Ze studni zbiorczej za pośrednictwem stacji hydroforowej woda była tłoczona rurociągiem o średnicy 250 mm do miasta Krosna. Początkowo w procesie uzdatniania wody nie stosowano nawet dezynfekcji wody, zaś produkcja wody wynosiła około 200 m3/dobę. Rozwój miasta, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na wodę, spowodował konieczność rozbudowy stacji.  W czasie okupacji przygotowywany był projekt rozbudowy i zachowały się fragmenty dokumentacji w języku niemieckim.

W latach 1945-1946 wybudowano drugi staw infiltracyjny wraz z drenażem, a w kolejnych latach stację rozbudowano o kolejne dwa stawy infiltracyjne, drugi  odmulnik oraz chlorownię do stałej dezynfekcji wody.

Z biegiem lat okazało się, iż zastosowanie drenażu w procesie filtracji wody jest niewystarczające, dlatego też w latach sześćdziesiątych wybudowano pierwszy filtr powolny zaś w kolejnych latach następne dwa.

Filtry powolne są zbiornikami otwartymi, w których złoże filtracyjne stanowi piasek kwarcowy o różnej średnicy uziarnienia. Wysokość warstwy filtracyjnej wynosi około 1,7m. Zaletą filtrów powolnych jest mała prędkość filtracji. Często filtry powolne nazywane są filtrami biologicznymi, gdyż przy małej prędkości filtracji i długim cyklu filtrowania wody w złożu filtracyjnym rozwijają się bakterie, które tworzą błonę biologiczną. Bakterie spełniają bardzo ważną rolę w procesie oczyszczania wody. Procesy biochemiczne zachodzące na filtrach powolnych są podobne do procesów samooczyszczania się wody w ciekach powierzchniowych oraz przy przepływie wody przez warstwę gleby. Taki układ technologiczny zawierający dwa odmulniki, cztery stawy infiltracyjne, trzy filtry powolne, zbiornik wody gdzie była ona dezynfekowana oraz pompowni w kierunku miasta funkcjonował do obecnych czasów.

Portale społecznościowe

2020-05-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito