x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-10-12

CENY CIEPŁA W KROŚNIE- SPRAWDZAMY!

  •  Ceny ciepła w Krośnie są niższe aniżeli w Sanoku a kolportowane wśród mieszkańców materiały zawierają nieprawdziwe dane.
  • Krośnieńska elektrociepłownia dzięki zrealizowanym inwestycjom uzyskała status efektywnego systemu ciepłowniczego i to potwierdza, że należy do najlepszych tego typu zakładów w Polsce.
  • Emisje z krośnieńskiej elektrociepłowni są znacznie niższe aniżeli z tradycyjnych ciepłowni węglowych.
  • Wzrost cen węgla i uprawnień do emisji CO2 spowoduje zapewne znaczący wzrost cen w ciepłowniach opalanych węglem. Dzięki dywersyfikacji paliw czynniki te będą miały znacząco mniejszy wpływ na ceny ciepła w Krośnie.

CENY CIEPŁA W KROŚNIE - SPRAWDZAMY!

W ostatnim czasie kolportowane są wśród mieszkańców Krosna materiały wyborcze jednego z Komitetów Wyborczych na temat cen ciepła zarzucające przy tym nieefektywność w krośnieńskiej elektrociepłowni. Jako dowód na swoje tezy autorzy tego opracowania porównują ceny ciepła w Krośnie i Sanoku wskazując przy tym, że w Sanoku są znacznie niższe ceny ciepła aniżeli w Krośnie.

Przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków warto jednak sprawdzić jak to z tymi cenami jest naprawdę.

Porównanie średnich cen jednostkowych ciepła w  zł/GJ dla Krosna i Sanoka

- [ceny brutto]

Rok

Krosno

Sanok

2013

63,93

77,27

2014

70,19

80,62

2015

70,30

76,03

2016

72,36

75,18

2017

71,99

73,85

* Opracowano na podstawie danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 

 

*Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – podmiot zrzeszający przedsiębiorstwa ciepłownicze w całym kraju.

 

Jak widać, kolportowane materiały wprowadzają mieszkańców w błąd gdyż ceny za ciepło z centralnej sieci ciepłowniczej w Krośnie są niższe aniżeli w Sanoku.

Dane prezentowane przez IGCP nie zawierają informacji za bieżący rok, a warte odnotowania jest to, że w krośnieńskiej elektrociepłowni średni poziom cen i stawek opłat pozostał niezmieniony w porównaniu do poprzedniej taryfy natomiast w Sanoku wzrost średniego poziomu cen i stawek opłat wynosi  7,45%.

Taryfy zresztą są dostępne na stronie www.edziennik.rzeszow.uw.gov.pl

Krośnieńska elektrociepłownia nie powinna mieć też kompleksów w porównaniu do cen stosowanych w innych miastach województwa podkarpackiego co obrazuje poniższa tabela.   

 

Cena jednoskładnikowa ciepła ogółem brutto (zł/GJ)

Miasto

2013

2014

2015

2016

2017

Krosno

63,92

70,19

70,30

72,36

71,99

Sanok

77,06

80,62

76,03

75,18

73,85

Mielec

68,82

73,42

73,46

71,78

70,85

Rzeszów

68,04

75,65

78,14

79,78

80,58

Jasło

70,57

75,36

73,38

68,28

67,74

Dębica

74,53

78,17

77,68

75,97

74,21

Przemyśl

72,70

76,63

75,74

72,44

71,01

Tarnobrzeg

79,62

79,68

80,82

79,22

78,60

średnia dla ww. miast

71,91

76,22

75,69

74,38

73,60

*Opracowano na podstawie danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie


 

*Opracowano na podstawie danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 

Na tej podstawie należy wyciągnąć wniosek, że ceny stosowane w krośnieńskiej elektrociepłowni należą do jednych z najniższych w naszym województwie.

CENA ZA CIEPŁO TO NIE WSZYSTKO

Kierowanie się jedynie ceną przy porównywaniu usług nie zawsze jest najwłaściwszym rozwiązaniem. Ważne również jest to co otrzymujemy w zamian płacąc określoną cenę.

Otóż dzięki zrealizowanym inwestycjom emisja z krośnieńskiej elektrociepłowni spełnia już normy emisyjne przewidziane na rok 2025 i jest znacznie niższa aniżeli z tradycyjnych ciepłowni węglowych.

Co więcej tradycyjne ciepłownie węglowe są dopiero przed inwestycjami, które pozwolą im ograniczyć emisję, a to bez wątpienia będzie powodowało wzrost kosztów i cen płaconych przez mieszkańców. Jak widać proste porównanie cen może w tym przypadku być błędne gdyż w cenach stosowanych w krośnieńskiej elektrociepłowni są uwzględnione znacznie niższe emisje aniżeli dzisiaj występują w tradycyjnych ciepłowniach węglowych. A przecież poziom emitowanych zanieczyszczeń jest również bardzo ważny dla mieszkańców. Oczywistym jest również fakt, że inwestycje mające na celu ograniczenie emisji są kosztowne, a w przypadku krośnieńskiej elektrociepłowni są one już od dawna wkalkulowane w cenie ciepła. 

Krośnieńska elektrociepłownia dzięki zrealizowanym inwestycjom uzyskała status efektywnego systemu ciepłowniczego. Co ważne: w kraju jedynie 12% przedsiębiorstw ciepłowniczych uzyskało taki status. Nasza elektrociepłownia jest w tym gronie stąd można śmiało wyciągnąć wniosek, że krośnieńska elektrociepłownia należy do najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju.

O uzyskaniu przez naszą elektrociepłownię statusu efektywnego systemu ciepłowniczego zdecydowało to, że zmniejszyliśmy zużycie miału węglowego, stosujemy paliwo odnawialne w postaci zrębki drzewnej oraz produkujemy w układzie skojarzonym ciepło i prąd co znakomicie poprawia sprawność funkcjonowania ciepłowni.

Dodatkową korzyścią związaną z realizacją tej inwestycji, która pociąga za sobą dalsze oszczędności jest fakt wykorzystywania energii elektrycznej produkowanej w bloku kogeneracyjnym na potrzeby innych zakładów MPGK. Przynosi to kolejne oszczędności mierzone w setkach tysięcy złotych dla tych innych działalności naszej Spółki w postaci tańszego prądu. Ta kolejna ewidentna korzyść nie jest i nie może być odwzorowana w cenie za  ciepło z centralnej sieci ciepłowniczej płaconej przez mieszkańców.

CO DALEJ Z WĘGLEM?

Od 2012 roku do roku 2016  odnotowano znaczne spadki cen węgla. Kiedy porównuje się ceny krośnieńskiej elektrociepłowni do średniej wojewódzkiej cen za ciepło w ciepłowniach węglowych to rzeczywiście te ceny się mocno zbliżyły, choć cena w Krośnie jest i tak na niższym poziomie aniżeli średnia cena w naszym województwie.

Jest to właśnie wynikiem tego, że na przestrzeni ostatnich lat węgiel mocno taniał. Jednak ta tendencja się już odwróciła i od 2017 roku notowany jest znaczący wzrost cen węgla, który z uwagi na system taryfikacyjny zapewne w przyszłym roku w pełni przełoży się na taryfy stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze opalane właśnie węglem.

Dodatkowo odnotowujemy bardzo duży wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 a takie uprawnienia dzisiaj potrzebne są przy spalaniu węgla. Warto wskazać, że obecnie, cena za emisję 1 tony CO2 wynosi 21 EURO, a ze spalania tony węgla powstaje ponad 2 tony CO2. Te czynniki mogą się przełożyć w nieodległej już przyszłości na istotny wzrost kosztów w ciepłowniach typowo węglowych.

Dzięki stosowaniu paliwa odnawialnego jakim jest zrębka, krośnieńska elektrociepłownia nie musi kupować uprawnień do emisji CO2 i to nie jest naszym kosztem. Natomiast ciepłownie węglowe muszą takie uprawnienia nabywać.

Jak widać proste porównanie cen nie jest tak oczywiste jak mogłoby się wydawać, a jeżeli jeszcze robione jest w sposób nierzetelny to niestety prowadzi do błędnych wniosków.

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito