x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-07-23

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie

Od lewej: Zdzisław Syzdek –...
W dniu 20 lipca br. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. podpisało  umowę na  „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie”. Wykonawcą inwestycji będzie  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. Wartość umowy to: 10 885 500,00 zł (brutto) w tym w zakresie kanalizacji sanitarnej 6 457 500,00 zł (brutto)  i w zakresie kanalizacji deszczowej 4 428 000,00 zł (brutto). Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej finansowane będą przez MPGK, natomiast kanalizacja deszczowa finansowana będzie przez Urząd Miasta Krosna. Okres realizacji zadania wynosi 24 miesiące.

Przedmiotem inwestycji jest rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Tysiąclecia  w miejscach w których dochodziło do połączenia ścieków bytowo – gospodarczych z wodami deszczowymi, które kanałami ogólnospławnymi spływały do oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na poprawę efektywności procesu oczyszczania ścieków wyłącznie bytowo – gospodarczych i spowoduje bardziej równomierną pracę oczyszczalni ścieków. Wody deszczowe po rozdzieleniu od ścieków bytowo –  gospodarczych odprowadzone zostaną projektowanym wylotem do rzeki Wisłok.Teren objęty inwestycją jest terenem mocno zurbanizowanym znajdującym się w centralnej części miasta Krosna na osiedlu Tysiąclecia w rejonie ul. Piotra Ściegiennego, ul. Krakowskiej, ul. Józefa Czuchry, ul. Wolności, ul. Kolejowej, ul. Wyzwolenia, ul. Romualda Mielczarskiego, ul. Mirandoli Pika, ul. Magurów oraz ul. Naftowej.

Trasa kanalizacji usytuowana jest głównie w drogach asfaltowych, tłuczniowych, placach z płyt betonowych oraz podwórzach budynków. Projekt zakłada budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż głównych ulic tj. Naftowej, Kolejowej, Wyzwolenia i Tysiąclecia doprowadzając do niej ścieki poprzez wykorzystanie istniejących przyłączy sanitarnych lub projektując nowe przyłącza z budynków znajdujących się w terenie objętym inwestycją.  Natomiast istniejące kolektory kanalizacji ogólnospławnej przewiduje się wykorzystać jako kanały deszczowe. W miejscach gdzie brak jest w/w kanałów projektuje się nowe kanały kanalizacji deszczowej.

Projekt zakłada wykonanie 1 473 mb kanalizacji deszczowej w zakresie średnic 160mm-1200mm  z rur PVC-U dla mniejszych przekrojów a dla średnic 800mm-1200mmm z rur GRP z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Wisłok oraz 5 084 mb kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 160mm-500mm z rur PVC-U. Wykonanie odtworzenia warstw asfaltu i pozostałych nawierzchni przyjęto tylko na szerokości wykopów za wyjątkiem odtworzenia asfaltu na całej szerokości jezdni  na kanale deszczowym DN 1200 w ul. Ściegiennego i w ul. Wyzwolenia gdzie występują równoległe roboty kanalizacji sanitarnej i deszczowej, natomiast na ul. Tysiąclecia przyjęto odtworzenie asfaltu na połowie jezdni. Łączna powierzchnia odtworzenia warstw asfaltu wynosi 15 100 m2.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając tym samym ochronę środowiska naturalnego oraz stanowi kontynuację poprawy gospodarki ściekowej w mieście, która została rozpoczęta w roku 2009 w ramach zrealizowanych dwóch Projektów z dofinansowaniem unijnym „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krosna”.

Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na wrzesień br. Zadanie będzie finansowane preferencyjną pożyczką ze środków WFOŚ w Rzeszowie.

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito