x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-06-18

ZAKOŃCZENIE BUDOWY MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ RYMANÓW - ISKRZYNIA

Prace przy budowie magistrali...
Prace przy budowie magistrali...
Prace przy budowie magistrali...
Prace przy budowie magistrali...
Konferencja prasowa - ZUW...
Konferencja prasowa - ZUW...
Konferencja prasowa - ZUW...
Jaz piętrzący wodę - widok od...
Jaz piętrzący wodę - widok od...
SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ

Obecnie system zaopatrzenia w wodę dla aglomeracji krośnieńskiej opiera się na trzech zakładach uzdatniania wody w Sieniawie, Iskrzyni i Szczepańcowej zlokalizowanych na dwóch rzekach: Wisłoku i Jasiołce.Plan modernizacji i optymalizacji tego systemu, który powstał blisko 12 lat temu zakładał zmiany w kierunku kompleksowej modernizacji dwóch ujęć wody w Sieniawie i Szczepańcowej oraz budowy magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni, a po zrealizowaniu tych inwestycji także wygaszenia ujęcia wody w Iskrzyni.Zakład uzdatniania wody w Sieniawie został już kompleksowo zmodernizowany. Inwestycja ta została zakończona w 2014 roku. Obecnie trwają prace modernizacyjne na ujęciu wody w Szczepańcowej. Ich zakończenie planowane jest na początku 2019 roku. Budowa magistrali wodociągowej Rymanów – Iskrzynia została zakończona na początku br.

- Budowa magistrali Rymanów – Iskrzynia to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez naszą Spółkę. Zapewni ona możliwość dostarczenia wody z Sieniawy do miasta Krosna oraz sąsiednich gmin za pośrednictwem dwóch magistrali wodociągowych, co w oczywisty sposób poprawi niezawodność naszego systemu wodociągowego. Umożliwi ona także koncentrację produkcji wody w dwóch zakładach uzdatniania w Sieniawie i Szczepańcowej, a to istotnie wpłynie na poprawę efektywności tego systemu wodociągowego, powiedział  Janusz Fic -  Prezes Zarządu MPGK Krosno.

INFORMACJA NT KONTRAKTU  dotyczącego  „Budowy magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia”

       Umowa na realizację zadania „Budowa magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia”  została podpisana 22 października 2015r. Wykonawcą inwestycji  spośród 33 firm składających oferty z całej Polski zostało:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. z siedzibą przy ul. Grodzkiej 26 w Krośnie. Zadanie obejmowało budowę magistrali wodociągowej  o całkowitej długości 15,7 km, która była prowadzona przez 419 działek prywatnych  i gminnych.

Ponadto w zakres inwestycji wchodziła m.in. budowa 2 komór połączeniowych  i 7 komór rozdzielczych rozmieszczonych wzdłuż magistrali. Sieć wodociągowa została wykonana z rur  żywicznych poliestrowych  wzmocnionych włóknem szklanym GRP Flowtite o średnicy  DN 450mm. Trasa magistrali wodociągowej przebiega przez następujące gminy: Rymanów, Haczów,  Korczyna i Krościenko Wyżne. Trasa wodociągu została tak dobrana i uzgodniona z  gminami Rymanów i Haczów, aby za pośrednictwem wykonanej armatury w komorach rozdzielczych można było dostarczać wodę pitną do miejscowości, które są zlokalizowane na jej trasie, jak również dla miejscowości sąsiednich m.in. Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Bzianka, Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka, Trześniów. Iskrzynia. W przeważającej części są to tereny gdzie nie ma żadnej infrastruktury wodociągowej.Aktualnie gmina Haczów prowadzi już budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Haczów i Trześniów. Zakończenie tego zdania przewidziane jest na sierpień 2019r. W kolejnych latach planowane są kolejne inwestycje z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie gminy Haczów i Rymanów.

FINANSOWANIE INWESTYCJI
 Łączna wartość budowy magistrali wodociągowej wyniosła: 12 657 215,00 zł (brutto).  Na budowę magistrali wodociągowej Spółka uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który  udzielił pożyczki w wysokości 7 220 000,00 zł, na okres 10 lat – spłata ostatniej raty dokonana zostanie do 30.06.2025r. Zawarta umowa przewiduje możliwość umorzenia 15% pożyczki.

EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI
-   Poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, pomimo planowanego wyłączenia ujęcia wody w Iskrzyni. Możliwe to będzie w związku z koncentracją produkcji wody
w zmodernizowanym ujęciu wody w Sieniawie oraz możliwym dostarczeniem wody z tego ujęcia za pośrednictwem dwóch magistrali wodociągowych ( dotychczas była to jedna magistrala).
- Uniknięcie wydatków inwestycyjnych na modernizację ujęcia wody w Iskrzyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z produkcją wody w związku z jego planowanym całkowitym wyłączeniem i koncentracją produkcji wody w dwóch ujęciach
w Sieniawie i Szczepańcowej.
- Zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z krośnieńskich wodociągów
o niezwodociągowane obszary gminy Rymanów, Haczów i Korczyna.
Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito