x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Troszkę historii

Zapora wodna w Sieniawie

Zakład Uzdatniania Wody zlokalizowany jest nad zbiornikiem wodnym "Besko", który powstał w wyniku wybudowania zapory betonowej na rzece Wisłok w km 172 + 800. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia pojemność zbiornika wodnego wynosi 15,5 mln m3 a powierzchnia zalewu  131 ha. Średnia głębokość zalewu – 12m.
Głównym projektantem był mgr inż. Leopold Wójcik z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie.
Inwestycja ta została rozpoczęta pod nazwą "Wodociąg grupowy Iwonicz - Rymanów - Zarszyn - Brzozów" i budowana była głównie dla potrzeb uzdrowisk w Rymanowie i Iwoniczu Zdroju. We wrześniu 1976 r. rozpoczęto prace budowlane w obrębie obecnego zakładu. Generalnym wykonawcą było to samo przedsiębiorstwo, które wybudowało ZUW w Iskrzyni tj. „HYDROBUDOWA” Rzeszów, a roboty prowadził mgr inż. Roman Harpula.

Przebieg głównych zadań inwestycyjnych:

  • 1976 r. - rozpoczęcie budowy obiektów zakładu
  • 1983 r. - rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej Sieniawa - Rymanów - Iwonicz
  • 1985 r. - rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej Klimkówka - Krosno

 Pierwszym użytkownikiem prowizorycznego przesyłu wody  z Sieniawy do Iwonicza Zdroju było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iwoniczu Zdroju. Pod koniec budowy zakładu na mocy decyzji Wojewody Krośnieńskiego z dniem 01.06.1988r. nowym właścicielem zakładu zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Po przyjęciu zakładu przystąpiono do rozruchu mechanicznego i technologicznego obiektu. W dniu 17.10.1989r. decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sanoku dopuszczono wyprodukowaną wodę do celów pitnych. Dalsze prace doprowadziły do osiągnięcia zaprojektowanej wydajności tj. 36.000 m3 dobę. Odbiór końcowy zakładu nastąpił w grudniu w 1990 r.

     Przez około 15 lat nie podejmowano kosztownych inwestycji. Zwiększone wymagania co do jakości wody pitnej postawiły przed Przedsiębiorstwem nowe wyzwania. W 2006r  dokonano analizy technologicznej stacji  i opracowano koncepcję modernizacji której autorem był dr Stanisław Rybicki  z Krakowa. Na bazie tego opracowania wykonano dokumentację projektową kompleksowej modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie, przez  biuro projektowe GRONTMIJ Polska  Sp. z o.o. z Warszawy. Pozwolenie na budowę MPGK Krosno Spółka z o.o. uzyskało decyzją 239/08 z 28.04. 2008r.  W  dniu 25.10.2010r  podpisano umowę na roboty budowlane. Generalnym Wykonawcą zostało Konsorcjum firm SEEN Technologie Sp. z o.o. i Mostostal S.A. z Warszawy. Nadzór nad robotami pełniła firma ECM Group Polska Sp. z o.o. również z Warszawy. Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”, z funduszy własnych i unijnych. W dniu 30.12.2013r zakończono prace modernizacyjne. Obecna zdolność produkcyjna zakładu wynosi – 17 000m3/dobę.

Stan obecny

Zbiorniki magazynowe...
Pompownia wody...
Filtry...
Instalacja rozrabiania i...

Ujęcie wody surowej - zlokalizowane jest w korpusie zapory. Składa się z trzech okien wlotowych, krat i pompowni wody surowej. Umiejscowienie okien wlotowych na trzech różnych wysokościach umożliwia pobór wody o najkorzystniejszych parametrach do dalszego procesu uzdatniania. Pobrana woda przepompowywana jest do zakładu uzdatniania, gdzie poddawana jest obróbce technologicznej.

Uzdatnianie wody  - technologia uzdatniania wody oparta jest na następujących procesach:


• utlenianie wstępne dwutlenkiem chloru lub nadmanganianem potasu,
• koagulacja objętościowa siarczanem glinu albo koagulantami grupy PAX w osadnikach pokoagulacyjnych, lub jakościowa  na filtrach pośpiesznych,
• filtracja wody na  filtrach otwartych pośpiesznych przez złoża antracytowo-piaskowe,
• dezynfekcja wody promieniami UV i dwutlenkiem chloru w zbiornikach wody czystej o łącznej pojemności 2400m3,
Dla poprawy parametrów organoleptycznych wody stosowany jest węgiel pylisty, który dodatkowo wprowadzany jest na złoża filtracyjne. 
 
Pompownia wody czystej

Średniodobowa produkcja w zakładzie wynosi obecnie ok.  5-6 tys. m3 przy zdolności produkcyjnej  17 000 m3/d. W ciągu roku zakład produkuje około 2,01 mln m3 wody. Woda dostarczana jest do odbiorców z Krosna i mieszkańców gmin Rymanów, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe oraz Besko  i Zarszyn.

Gospodarka osadowa

Ostatnim etapem procesu technologicznego jest  nowoczesna linia  do odwadniania osadu,  w skład  której wchodzą:
• zgarniacze denne Zickerta w osadniku pokoagulacyjnym,
• zagęszczacze grawitacyjne,
• zespół prasy mechanicznej do odwadniania osadu.

Dla poprawy środowiska zastąpiono dotychczasową kotłownię węglową na ekologiczną kotłownię gazową.  Zwiększono niezawodność zasilania energetycznego, które pochodzi z trzech niezależnych źródeł. Wszystkie procesy technologiczne są zautomatyzowane. Parametry wody uzdatnionej spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.  z późniejszymi zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kierownikiem zakładu jest  Grzegorz Wygoda.

Adres

Zakład Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie, 
ul. Dworska 6   38-480 Rymanów
tel. 13-43-552-25,  13 47 48 140

 

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Adres ZUW Sieniawa

Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie 
ul. Dworska 6, 38-480 Rymanów
tel.
13 43 55 225,
13 47 48 140,
 
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito