x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Troszkę historii

Jaz na rzece Jasiołka
Jaz na rzece Jasiołka

Ujęcie wody dla miasta Krosna zostało zlokalizowane we wsi Szczepańcowa, na rzece Jasiołka. Jest najstarszym ujęciem, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Projekt techniczny ujęcia wraz z magistralą przesyłową Szczepańcowa - Krosno został opracowany przez profesorów Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej, Wóycickiego i Pomianowskiego. Projekt ten decyzją Wojewody Lwowskiego z dnia 26 lipca 1937 znak: L.K.B. 93/8/20 został zatwierdzony do realizacji.

Inwestorem budowy wodociągu dla Krosna był Zarząd miasta Krosna oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych - Departament Budownictwa.

Generalnym wykonawcą została firma Łempicki i Spółka ze Lwowa, która wykonała całe zadanie inwestycyjne w latach 1937 - 1938. Wszystkie roboty wykonywane były ręcznie przy wykorzystaniu wozów konnych jako środków transportu. Wybudowane ujęcie składało się z jazu spiętrzającego wodę wraz z komorą wlotową do rurociągu betonowego o średnicy 600 mm, długości 375 m odprowadzającego wodę do tzw. odmulnika, a następnie na sztuczny staw infiltracyjny o długości 300 m, szerokości 12 m i głębokości 2,0 m.

Woda po przefiltrowaniu przez naturalne złoże piaskowo -żwirowe ujmowana została przez system ciągów drenażowych do studni zbiorczej. Ze studni zbiorczej lewarem doprowadzona do stacji hydroforowej skąd rurociągiem tłocznym o średnicy 250 mm, długości 5.879 m dostarczona została do miasta Krosna, w tym do obiektów lotniska.

Dezynfekcji wody wówczas nie stosowano, jedynie studnia zbiorcza była dwa razy w roku chlorowana. Produkcja wody wynosiła 200 m3 dobę.

W tym czasie pozwolenie wodno - prawne zezwalało na pobór 50 litrów/ sekundę tj. 4.320 m3 dobę. W wyniku rozwoju mieszkalnictwa i przemysłu po 1945 r. nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie na wodę, co spowodowało konieczność rozbudowy urządzeń stacji uzdatniania. W latach 1945 - 1946 wybudowano drugi staw infiltracyjny z drenażem, w latach kolejnych powstały jeszcze dwa stawy infiltracyjne. Wybudowano również chlorownię do ciągłej dezynfekcji wody. Z uwagi na całkowite zamulenie dróg filtracyjnych w naturalnych złożach filtracyjnych, oraz drenaży ujmujących wodę do studni wstępnych, w 1965 roku wybudowano pierwszy filtr powolny, a w latach 1968 i 1985 wybudowano kolejne filtry.

Stan obecny

Zakład Uzdatniania wody...
Zakład Uzdatniania wody...
Zakład Uzdatniania wody...

Ujęcie wody surowej – zlokalizowane w miejscowości Szczepańcowa, składa się z jazu piętrzącego wodę, dwóch ruchomych zasuw oraz okna wlotowego. Pobór wody odbywa się przez okno wlotowe usytuowane w prawym brzegu ujęcia. Woda na teren zakładu doprowadzana jest grawitacyjnie rurociągiem o średnicy Ø500mm. Ujęcie wody objęte jest strefą ochrony bezpośredniej. Oznacza to, iż na terenie strefy nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. Nie można też pobierać wody do celów niezwiązanych z pracą ujęcia oraz  odprowadzać ścieków do wód i do ziemi. Zabronione jest uprawianie sportów wodnych i kąpieli.

Uzdatnianie wody – technologia uzdatniania wody oparta jest na procesach:

 • utleniania wstępnego nadmanganianem potasu,
 • koagulacji w osadnikach wstępnych,
 • filtracji wody na filtrach powolnych przez złoża żwirowo-piaskowe,
 • dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru wspomaganej w niewielkim stopniu chlorem gazowym,
 • dezynfekcji wody promieniami UV.

 

Woda wprowadzana na zakład kierowana jest na dwa osadniki wstępne, gdzie następuje sedymentacja łatwo opadających zawiesin. W okresach występowania wody surowej o wysokiej mętności, proces sedymentacji wspomagany jest koagulantami z grupy PAX. W kolejnym etapie woda grawitacyjnie kierowana jest na cztery stawy sedymentacyjne a następnie na piaskowe złoża filtracyjne filtrów powolnych, na których następuje oczyszczenie i uzdatnianie wody. W końcowym etapie woda  poddawana jest procesowi dezynfekcji dwutlenkiem chloru wspomaganego okresowo niewielkimi dawkami chloru. Po dezynfekcji woda trafia do pompowni, skąd podawana jest do sieci wodociągowej w kierunku Krosna i Jedlicza.

 

Z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach należy wymienić:

 

 • modernizację pompowni oraz montaż układu pomiarowego wody wytłoczonej,
 • rozbudowę budynku administracyjno-laboratoryjnego,
 • umocnienie prawego brzegu rzeki,
 • zwiększenie skuteczności procesu dezynfekcji – montaż lamp UV,
 • zakup płuczki piasku filtracyjnego,
 • budowa instalacji fotowoltaicznej,
 • budowa nowego filtra powolnego,
 • wprowadzenie procesu utleniania wstępnego oraz koagulacji,
 • modernizacja osadników wstępnych.

 

Plany inwestycyjne na najbliższe lata:

 

 • rozbudowa zbiornika wody czystej,
 • modernizacja filtrów powolnych,
 • rozbudowa budynku dezynfekcji.


Kierownikiem zakładu jest Krzysztof Obrzut
.

 

 

Adres

Zakład Uzdatniania Wody "Jasiołka" w Szczepańcowej,
38-457 Zręcin Szczepańcowa ul. Słoneczna 66
tel. 13 47 48 108,  13 47 48 109

607 864 393

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Adres ZUW Szczepańcowa

Zakład Uzdatniania Wody w Szczepańcowej
38-457 Zręcin
tel.
13 47 48 108
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito