x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Troszkę historii

Jaz na rzece Jasiołka...
Niecka wypadowa jazu na...

Ujęcie wody dla miasta Krosna zostało zlokalizowane we wsi Szczepańcowa, na rzece Jasiołka. Jest najstarszym ujęciem, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Projekt techniczny ujęcia wraz z magistralą przesyłową Szczepańcowa - Krosno został opracowany przez profesorów Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej, Wóycickiego i Pomianowskiego. Projekt ten decyzją Wojewody Lwowskiego z dnia 26 lipca 1937 znak: L.K.B. 93/8/20 został zatwierdzony do realizacji.

Inwestorem budowy wodociągu dla Krosna był Zarząd miasta Krosna oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych - Departament Budownictwa.

Generalnym wykonawcą została firma Łempicki i Spółka ze Lwowa, która wykonała całe zadanie inwestycyjne w latach 1937 - 1938. Wszystkie roboty wykonywane były ręcznie przy wykorzystaniu wozów konnych jako środków transportu. Wybudowane ujęcie składało się z jazu spiętrzającego wodę wraz z komorą wlotową do rurociągu betonowego o średnicy 600 mm, długości 375 m odprowadzającego wodę do tzw. odmulnika, a następnie na sztuczny staw infiltracyjny o długości 300 m, szerokości 12 m i głębokości 2,0 m.

Woda po przefiltrowaniu przez naturalne złoże piaskowo -żwirowe ujmowana została przez system ciągów drenażowych do studni zbiorczej. Ze studni zbiorczej lewarem doprowadzona do stacji hydroforowej skąd rurociągiem tłocznym o średnicy 250 mm, długości 5.879 m dostarczona została do miasta Krosna, w tym do obiektów lotniska.

Dezynfekcji wody wówczas nie stosowano, jedynie studnia zbiorcza była dwa razy w roku chlorowana. Produkcja wody wynosiła 200 m3 dobę.

W tym czasie pozwolenie wodno - prawne zezwalało na pobór 50 litrów/ sekundę tj. 4.320 m3 dobę. W wyniku rozwoju mieszkalnictwa i przemysłu po 1945 r. nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie na wodę, co spowodowało konieczność rozbudowy urządzeń stacji uzdatniania. W latach 1945 - 1946 wybudowano drugi staw infiltracyjny z drenażem, w latach kolejnych powstały jeszcze dwa stawy infiltracyjne. Wybudowano również chlorownię do ciągłej dezynfekcji wody. Z uwagi na całkowite zamulenie dróg filtracyjnych w naturalnych złożach filtracyjnych, oraz drenaży ujmujących wodę do studni wstępnych, w 1965 roku wybudowano pierwszy filtr powolny, a w latach 1968 i 1985 wybudowano kolejne filtry.

Stan obecny

Zakład Uzdatniania wody...
Zakład Uzdatniania wody...
Zakład Uzdatniania wody...

Ujęcie wody pobieranej na potrzeby zakładu w Szczepańcowej jest objęte strefą ochrony bezpośredniej o pow. 1132 m2 zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z 2000r. Na terenie strefy nie mogą przebywać osoby nieupoważnione, a także nie można pobierać wody do celów nie związanych z pracą ujęcia, odprowadzać ścieków do wód i do ziemi, a także zabronione jest uprawianie sportów wodnych i kąpieli. Woda ujmowana jest w rurociąg grawitacyjny Ø 600 mm i wprowadzona na teren zakładu.

W chwili obecnej proces technologiczny uzdatniania wody w Zakładzie jest prowadzony w sposób biologiczny. Woda wprowadzona na cztery stawy sedymentacyjne po odpowiednim przetrzymaniu jest kierowana na piaskowe złoża filtracyjne filtrów powolnych, na których następuje oczyszczenie i uzdatnianie wody. W procesie uzdatniania nie są dawkowane żadne środki chemiczne. Następnie woda jest poddawana procesowi dezynfekcji. Do dezynfekcji zabezpieczającej przed wtórnym skażeniem stosowany jest chlor i jest to jedyny środek chemiczny dawkowany w procesie produkcji wody w Szczepańcowej. Po dezynfekcji woda trafia do pompowni skąd jest podawana do sieci wodociągowej magistralnej w kierunku Krosna i Jedlicza.

Od sierpnia 2012 roku w ZUW Szczepańcowa zastosowano dezynfekcje wody dwutlenkiem chloru. Obecnie woda jest dezynfekowana równolegle za pomocą chloru gazowego oraz dwutlenku chloru. Proces ten będzie trwał kilka miesięcy po czy nastąpi całkowite zaniechanie dezynfekcji wody chlorem gazowym.

Z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach należy wymienić:

  • modernizacja pompowni wraz z układem pomiarowym ilości wody wytłoczonej,
  • prace umocnieniowe przy jazie piętrzącym,
  • rozbudowa budynku administracyjno-laboratoryjnego,
  • umocnienie prawego brzegu rzeki przed jazem piętrzącym zabezpieczające wymywaniu i przesuwaniu się koryta rzeki.
  • zwiększenie skuteczności procesu dezynfekcji – montaż lamp UV
  • zakup płuczki piasku filtracyjnego


Plany inwestycyjne na najbliższe lata:

  • rozbudowa zbiornika wody czystej
  • zwiększenie powierzchni filtra – budowa czwartego filtra powolnego


Kierownikiem zakładu jest Krzysztof Obrzut
.

Adres

Zakład Uzdatniania Wody "Jasiołka" w Szczepańcowej,
38-457 Zręcin Szczepańcowa ul. Słoneczna 66
tel. 13 47 48 108,  13 47 48 109

Portale społecznościowe

Adres ZUW Szczepańcowa

Zakład Uzdatniania Wody w Szczepańcowej
38-457 Zręcin
tel.
13 47 48 108
 
2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito