x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
O nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Krosno i realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej.
Spółka została powołana 30 czerwca 1997r. aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego ( działającego od 1936r.) w Spółkę.

Spółka z dniem 1 lipca 1997r. uzyskała osobowość prawną, albowiem w tym dniu została zarejestrowana w Rejestrze handlowym w dziale "B" pod nr 735.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

 • Wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów centralnego
  ogrzewania i centralnej ciepłej wod
 • Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody , odbiór ścieków
  komunalnych
 • Oczyszczanie terenów miasta Krosna z nieczystości stałych , utylizacja nieczystości i prowadzenie składowiska odpadów komunalnych

Władze spółki

Władze Spółki tworzą:

 • Zarząd Spółki
 • Rada Nadzorcza
 • Zgromadzenie Wspólników


Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. Aktualnie jest  dwuosobowy  i składa się z Prezesa i Członka Zarządu. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w sprawach, których Kodeks Spółek Handlowych nie zastrzega dla innych organów.

Rada Nadzorcza składa się z  trzech do pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Pracownicy zachowują prawo do wprowadzenia dwóch przedstawicieli. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich jej gałęziach.

Uprawnienia przysługujace Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Prezydent Miasta Krosna. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Akcie założycielskim Spółki.
MPGK Krosno Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą.

Działalność podstawowa

Działalność podstawową prowadzą:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji  - ZWiK
 • Oddział Energetyki Cieplnej -  OEC
 • Zakład Usług Komunalnych - ZUO

Działalność pomocnicza

Działalność pomocniczą prowadzą:

 • Gospodarstwo Samochodowe GS
 • Warsztat Mechaniczny


Jednostki działalności podstawowej i pomocniczej zaliczane są do tzw. "Ruch-u" przedsiębiorstwa.

Portale społecznościowe

Adres MPGK

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
tel.
13 43 68 311,
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 47 48 400,
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito