x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
ULGI W OPŁATACH ZA PRZEJAZD NA CAŁYM OBSZARZE DZIAŁANIA MKS:

UWAGA: PRZEJAZDY BEZPŁATNE ORAZ NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE KROŚNIEŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ.
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

1. Posłowie na Sejm i Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej

 Wymagany dokument: legitymacja wydana przez parlament

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi

Wymagany dokument: książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego

3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do "I" grupy inwalidzkiej
Wymagany dokument: oświadczenie inwalidy
4. Dzieci w wieku do lat 4
Wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka
5. Osoby niewidome i ociemniałe
Wymagany dokument: dokument osoby niewidomej stwierdzający niezdolność do pracy, inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządów wzroku oraz dowód tożsamości osoby niewidomej
6. Osoby, które ukończyły 70 lat życia, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
Wymagany dokument: dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek pasażera
7. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania
Uprawnienia do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd:
1. Kombatanci

Wymagany dokument: zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2. Studenci szkół wyższych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich)

Wymagany dokument: aktualna legitymacja studencka

3. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka

4. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie imiennych biletów miesięcznych

Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna

5. Renciści i emeryci, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
 Wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania
6. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania
Uprawnienia do korzystania z ulgi samorządowej w opłacie za przejazd:

1. Funkcjonariusze: straży granicznej, celni, policji i żandarmerii podczas czynności służbowych  - na podstawie biletów jednorazowych

Wymagany dokument: legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych

2. Przewodnicy lub opiekunowie osób niewidomych, ociemniałych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  - na podstawie biletów jednorazowych

Wymagany dokument: dokument osoby niewidomej stwierdzający niezdolność do pracy, inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządów wzroku albo wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do "I" grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub mające ustalony znaczny stopień niepełnosprawności

Wymagany dokument: wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

DODATKOWE ULGI W OPŁATACH ZA PRZEJAZD NA OBSZARZE MIASTA KROSNA - UPRAWNIENI SĄ MIESZKAŃCY KROSNA:

Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna do przejazdów bezpłatnych:
1. Przewodniczący rad dzielnic oraz przewodniczący zarządów osiedli i dzielnic
Wymagany dokument: legitymacja służbowa  

2. Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Wymagany dokument: dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania w Krośnie i wiek pasażera

3. Opiekun niepełnosprawnego dziecka wraz z podopiecznym, w dni wolne od nauki szkolnej

Wymagany dokument: dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności dziecka oraz miejsce zamieszkania w Krośnie

4. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległości z domu do szkoły przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta

5. Dzieci młodzież niepełnosprawna, objęta kształceniem specjalnym, od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do 25 roku życia i ich opiekun w trakcie przejazdu z domu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, poradni psychologicznej - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotchniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, wydana przez przedszkole, szkołę lub ośrodek, do którego dziecko uczęszcza oraz zaświadczenie dla opiekuna

6. Dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na trasie z domu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz ich opiekun, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna oraz zaświadczenie dla opiekuna

7. Uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów, których droga z domu do najbliższej szkoły obwodowej przekracza 4 km - w dni nauki szkolnej - na trasie z domu do szkoły

Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta

8. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi

Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zameldowania w Krośnie

Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd:

1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi

Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zameldowania w Krośnie

2. Renciści i emeryci

Wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zameldowania w Krośnie

3. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna oraz wraz z potwierdzeniem zameldowania w Krośnie

Uprawnienia do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd:

1. Dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w krośnieńskich przedszkolach oraz uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej - nie dłużej niż do  22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych

Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna

 

Adres MKS

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
ul. Fredry 1A, 38-400 Krosno
Centrala/FAX (0-13) 436-84-47
Sekretariat (0-13) 474-81-54
Dyspozytor (0-13) 436-86-94
 

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito