x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
O projekcie


Projekt „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

Miasto Krosno wraz z przedsiębiorstwem Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie planuje zakup ośmiu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych oraz wdrożenie systemu biletu elektronicznego na potrzeby transportu miejskiego w Krośnie i okolicznych gmin. Finansowanie inwestycji ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. O wsparcie finansowe modernizacji taboru i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do transportu miejskiego ubiega się Miasto Krosno natomiast użytkownikiem zakupionego sprzętu będzie MKS Sp. z o.o.

Charakterystyka projektu:

1. Tytuł projektu

„Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

2. Cel projektu

Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej na terenie miasta Krosna oraz gmin ościennych. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

3. Budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 5 848 655,60 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 4 971 357,26 zł
Wkład własny Gminy Krosno: 877 298,34 zł

4. Źródła finansowania projektu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Numer i nazwa osi priorytetowej: 2. Infrastruktura techniczna
Numer i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Schemat: 2.1.D Transport publiczny

5. Planowany okres realizacji projektu

Lipiec 2010 – Luty 2011
 

Charakterystyka planowanych do realizacji zakupów w ramach projektu

Autobusy

W ramach projektu zakupionych zostanie łącznie osiem nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich. W skład zmodernizowanego taboru wejdzie:
•    5 autobusów miejskich niskopodłogowych o długość 8,5 – 9 m i o układzie drzwi 1-2-0. Autobusy będą mogły pomieścić ok. 60 osób, przy czym 20 miejsc będzie siedzących, a 40 stojących.
•    3 autobusy miejskie niskopodłogowe o długość do 10 m i układzie drzwi 1-2-0. Autobusy będą mogły przewieźć maksymalnie 80 pasażerów, w tym ok. 27 na miejscach siedzących oraz ok. 53 stojących.
Wszystkie wozy będą wyposażone w stanowisko do przewozu wózka inwalidzkiego. Brak schodów wejściowych oraz opcja tzw. „przyklęku” czyli obniżanie się wejścia autobusu w momencie zatrzymania się na przystanku ułatwi wsiadanie i wysiadanie podróżnych. Autobusy dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu siedzeń oraz uchwytów i poręczy będą przestronne i wygodne. W celu dbałości o środowisko wszystkie autobusy spełniać będą najbardziej rygorystyczne normy czystości spalin, tzw. Euro 5. Z kolei najnowocześniejsze opony zapewnią zmniejszenie hałasu oraz zużycia paliwa.

Bilet elektroniczny

Pod nazwą biletu elektroniczny kryje się zaawansowany system informatyczny, który przy pomocy szeregu urządzeń oraz oprogramowania umożliwia korzystanie z transportu miejskiego za pomocą kart elektronicznych. Po wdrożeniu systemu w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Krośnie pasażerowie zostaną wyposażeni w karty, na których zapisane zostaną ich dane oraz określona liczba impulsów do wykorzystania na przejazdy. W dalszej perspektywie możliwe będzie rozwinięcie funkcjonalności karty o kolejne elementy jak korzystanie z parkingów, basenów, itp. Ponadto, zainstalowane zostaną urządzenia zarówno w pojazdach, jak i na przystankach i zajezdni MKS. Pozwoli to na lepsze zarządzania transportem publicznym w Krośnie. Zwiększy to efektywność pracy kierowców i dyspozytorów oraz komfort podróży pasażerów. Poprzez zainstalowane w autobusach moduły (lokalizacji, parametrów technicznych) zarówno kierowca, jak i dyspozytor będą posiadać pełną kontrolę nad wykonywanym przez pojazd zadaniem. Cały system będzie się charakteryzował nowoczesnością i zaawansowaniem technologicznym.

Bilety elektroniczne mają postać kart plastikowych z wbudowanym niewidocznym układem scalonym. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania systemu wpisywane są właśnie do układu scalonego. Bilet elektroniczny to karta zbliżeniowa pracująca na odległość kilku centymetrów od kasownika. Przenosi uprawnienia terminowe lub punktowe posiadacza karty.
Karty elektroniczne są przyjętym w świecie standardem biletów elektronicznych dla środków komunikacji masowej. Są praktycznie niemożliwe do sfałszowania. Ma to szczególne znaczenie przy biletach okresowych na długie okresy, kiedy cena biletu jest znaczna. Karty sprzedawane z określoną taryfą posiadają zapisane informacje o taryfie i nie wymagają manualnego wyboru taryfy podczas kasowania.

Korzyści wynikające z wdrożenia biletu elektronicznego:

  • oszczędność - zmniejszenie kosztów druku i składowania legitymacji i znaczków do biletów okresowych w postaci papierowej. W razie zmian w taryfikacji biletów, wprowadzaniu promocji, nowych biletów ulgowych, itp. nie trzeba drukować nowych biletów. Nowy system taryfikacji będzie mógł być wprowadzony niemal natychmiast, poprzez uaktualnienie zapisów w systemie komputerowym.
  • optymalizacja wykorzystania taboru - każdy pasażer korzystający z przejazdu, niezależnie czy korzysta z biletu normalnego, ulgowego czy ustawowo ulgowego, bądź bezpłatnego będzie musiał odnotować swoją obecność w pojeździe. Pozwoli to precyzyjnie określić potoki pasażerskie na każdym odcinku linii w czasie dnia, tygodnia, okresu wakacyjnego, świątecznego itp. W wyniku takich informacji można zoptymalizować rozkład jazdy, potrzebne pojemności, a tym samym typy niezbędnych pojazdów.
  • precyzyjne określenie wielkości nakładów finansowych na wykup przejazdów ulgowych, ustawowo ulgowych i bezpłatnych - oprogramowanie umożliwia pełną rejestrację i podliczanie faktycznie wykorzystanych przez pasażerów przejazdów ulgowych z podziałem na rodzaje stosowanych ulg. Możliwe jest dokładne określenie ilości wykorzystanych ulg w skali miesiąca, kwartału, roku.
  • elastyczność kształtowania opłaty za przejazd - karta elektroniczna daje możliwości zwiększania wpływów ze sprzedaży biletów poprzez elastyczne stosowanie różnego rodzaju promocji, bonifikat, bonusów, wprowadzania dużej ilości zróżnicowanych taryf, wprowadzenia biletów ważnych od dnia zakupu. W przypadku stosowania opłaty za przejazd jednorazowy istnieje możliwość wprowadzenia taryfy zachęcającej pasażerów do korzystania z przejazdu np. poprzez wprowadzenie ceny proporcjonalnej do ilości przejechanych przystanków. Pasażer świadomy tego, iż za przejechanie np. dwóch przystanków zapłaci relatywnie mniejszą kwotę od ceny podstawowej chętniej będzie korzystał z usług przewoźnika.
  • odciążenie pracy kierowców - zmniejszenie asortymentu sprzedawanych biletów spowoduje odciążenie kierowców od tej czasochłonnej czynności przyczyniając się do utrzymania czasu przejazdu na liniach komunikacyjnych eliminując ewentualne opóźnienia.
  • możliwość rozbudowania funkcji karty elektronicznej - następnym krokiem w rozszerzeniu funkcji karty elektronicznej może być jej zastosowanie np. na płatnych parkingach, basenach, lodowiskach itp.

Adres MKS

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
ul. Fredry 1A, 38-400 Krosno
Centrala/FAX (0-13) 436-84-47
Sekretariat (0-13) 474-81-54
Dyspozytor (0-13) 436-86-94
 

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito