x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Złożenie oświadczenia dotyczącego rozliczania w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
Krótki opis
Oświadczenie dotyczy Klientów, którzy nie posiadają wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego na lokalnym źródle dostawy wody służącego do ustalenia ilości wody dostarczonej do nieruchomości. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
Wymagane dokumenty
Poprawnie wypełnione i złożone oświadczenie dotyczące rozliczania ilości zużytej wody w oparciu o obowiązujące przeciętne normy
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o., ul. Fredry 1
Opłaty
Bez opłat
Termin i załatwienie
Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wszystkich zmian dotyczących liczby osób korzystających z usług wodociągowo-kanalizacyjnych (zarówno osób zamieszkujących jak i zameldowanych), zmiany użytkownika nieruchomości oraz wszelkich zmianach własnościowych tej nieruchomości. Złożone w Biurze Obsługi Klienta oświadczenie realizowane jest na bieżąco.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Informacje
Ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
 
2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito