x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Wydział Biuro Obsługi Klienta
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Zmiana (przerejestrowanie) Odbiorcy usług dostawy wody i/lub odbioru ścieków i zawarcie z nim nowej umowy
Krótki opis
Kompletnie wypełniony i złożony wniosek stanowić będzie podstawę do zawarcia nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z nowym płatnikiem. Warunkiem koniecznym jest rozliczenie świadczonych usług na rzecz dotychczasowego ich Odbiorcy należnych do dnia złożenia wniosku. Do wniosku potrzebny będzie zatem protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza spisany pomiędzy dotychczasowym i przyszłym Odbiorcą usług. W przypadku braku zainstalowanego wodomierza potrzebne będzie oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących tą nieruchomość.
Wymagane dokumenty
Dokument tożsamości z numerem PESEL (w przypadku osób fizycznych). W trakcie składania wniosku okazać należy dowolny posiadany dokument, który legitymował będzie przyszłego Odbiorcę usług do posiadanego tytułu prawnego do danej nieruchomości (np. numer ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntu, umowa najmu itp.). W przypadku, kiedy nieruchomość ta posiada nieuregulowany stan prawny wystarczy tylko stosowne oświadczenie. W przypadku podmiotów gospodarczych do wniosku oprócz dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do władania daną nieruchomością dodatkowo niezbędne są odpowiednio dokumenty określające formę prawną podmiotu: np. aktualny wypis z KRS, wydruk z bazy CEIDG, aktualna decyzja o utworzeniu jednostki itp. oraz numer NIP i REGON, pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu jeśli takie zostały udzielone.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
kolejność realizacji uzależniona od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków. Przewidywany termin realizacji ok. 14 dni, a wyjątkowej sytuacji wymagającej dalszych wyjaśnień termin może się wydłużyć.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie wybranej gminy.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
785-008-316,
 
2019-02-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito