x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Wydział Dział Informatyki
Grupa tematyczna Usługi związane z dostępem do internetu
Zawarcie umowy na usługi dostępu do internetu - korzystających z sieci Wi-Fi w ramach Miejskiej Sieci Szerokopasmowej KROSMAN
Krótki opis
kompletnie wypełniony i złożony wniosek stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy na usługi dostępu do internetu.
Wymagane dokumenty
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej dokument tożsamości z numerem PESEL. W przypadku podmiotów gospodarczych do wniosku dodatkowo niezbędne są dokumenty określające formę prawną podmiotu: np. wypis z KRS, wpis do ewidencji działaności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej dotyczy on każdego ze wspólników), aktualna decyzja o utworzeniu jednostki itp. oraz dodatkowo zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
Opłaty
Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Pozostałe opłaty zgodne z Cennikiem świadczonych usług dostępu do internetu przez przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Termin i załatwienie
Do 3 dni roboczych, przy czym termin ulec może wydłużeniu w zależności od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków
Podstawa prawna
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzony uchwałą Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o. z dnia 27.03. 2013r., Nr 12/2013.
Informacje
Na etapie składania wniosku klient winien określić czy i jakie posiada warunki sprzętowe do odbioru sygnału internetowego. Klient może zgłaszać problemy lub zasięgać informacji w przedmiocie objętym umową: 1) w dni robocze w godzinach 7-17 w Biurze Obsługi Klienta MPGK – osobiście, telefonicznie pod numerem 13 43 683 11 lub 13 47 48 316, 2) w dni robocze w godzinach 17-22 i dni wolne, telefonicznie pod numerem 13 43 68 311 lub 13 47 48 900, 3) drogą elektroniczną na adres: bok@mpgk.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby MPGK.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
 
2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito