• 13 474 84 00
 • 13 474 83 20
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-BOK     Przetargi bip

Aktualności


Podsumowanie roku 2022 – najważniejsze inwestycje, wydarzenia i projekty spółki!

W 2022 r. Krośnieński Holding Komunalny zrealizował wiele ważnych społecznie inwestycji proekologicznych, w tym inwestycje ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne. Spółka wybudowała też kolejne instalacje fotowoltaiczne, produkujące prąd na potrzeby własne przedsiębiorstwa.


Wartość nakładów inwestycyjnych spółki w roku 2022 to około 24 mln zł (netto).

 

 • Rozbudowa systemu instalacji prądotwórczych – Spółka wybudowała kolejne dwie instalacje fotowoltaiczne. Powstały one na budynkach przy ul. Fredry, tj. na dachu siedziby MKS Krosno oraz dachu warsztatów MPGK Krosno.
 • Modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej – Spółka zmodernizowała m.in. sieć doprowadzającą ciepło do trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Wieniawskiego, tj. Wieniawskiego 1, 3 i 5, oraz do budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego i Bohaterów Westerplatte – zastępując nowoczesną siecią preizolowaną istniejąca tam dotychczas sieć kanałową. Koszt tych inwestycji to blisko 1 mln zł.
 • Wizyta minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyjechała do Krosna, aby zobaczyć efekty projektu odpadowo-energetycznego, który Krośnieński Holding Komunalny zrealizował w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów.
 • Przystąpienie Spółki do Podkarpackiej Doliny WodorowejKrośnieński Holding Komunalny został członkiem wspierającym Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa. Zarząd Spółki uważa, że rozwój technologii wodorowych jest jedną z ważnych szans rozwojowych dla przedsiębiorstwa, a w wykorzystaniu wodoru widzi duży potencjał i synergię pomiędzy różnymi jego działalnościami.
 • Wdrożenie inteligentnej sieci wodociągowej – W ramach projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” wdrożono innowacyjny na skalę kraju system do zarządzania siecią wodociągową, który ułatwia szybkie i skuteczne wykrywanie ukrytych awarii oraz umożliwia minimalizowanie strat wody. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom klienci Spółki mają dostęp do nowoczesnego i funkcjonalnego eBOK-a, w którym mogą m.in. na bieżąco monitorować zużycie wody, płacić rachunki itp.
 • Budowa dodatkowych komór filtracyjnych w ZUW „Wisłok” w Sieniawie – zakończono modernizację Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie, której celem było zwiększenie niezawodność pracy ujęcia oraz poprawa jakość wody dostarczanej do odbiorców. Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł.
 • Rozpoczęcie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej Wietrzno-Głowienka – inwestycja realizowana w ramach współpracy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla ma na celu prawidłowe zagospodarowanie ścieków komunalnych z aglomeracji Dukla oraz uniknięcie budowy oczyszczalni ścieków dla gminy Dukla przed ujęciem wody w Szczepańcowej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł (brutto).
 • Zakończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków – Dzięki modernizacji, zrealizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, krośnieńska Oczyszczalnia Ścieków jest mniej uciążliwa dla otoczenia, a jej praca stabilna i bezawaryjna. Zrealizowane inwestycje ukierunkowane były głównie na rozbudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków oraz modernizację istniejących obiektów technologicznych w ciągu ściekowym. Koszt wykonanych prac to ponad 34 mln zł (brutto).
 • Rozpoczęcie budowy Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – 8 grudnia 2022 r. podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielnym pod budowę Bloku Energetycznego – największego projektu inwestycyjnego w historii Spółki, wartego ponad 135 mln zł. Inwestycję w ciągu 2 lat ma zrealizować polsko-francuskie konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies. Instalacja ma służyć do termicznego przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów oraz do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (1,6 MW) na bazie tego paliwa. Rocznie w Bloku Energetycznym ma być spalanych ok. 22 tys. ton pozostałości z sortowania odpadów.
 • Pozyskanie dofinansowania na kolejny projekt odpadowo-energetyczny – Spółka otrzymała ponad 14,5 mln zł dofinansowania z NFOŚIGW na rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie poprzez budowę na jego terenie obiektów do przetwarzania i magazynowania odpadów wielkogabarytowych, szkła i odpadów problemowych oraz budowę zadaszenia nad placem kompostowym, który posłuży do uszlachetniania produktu kompostowania bioodpadów. Dodatkowo, zakupiony zostanie sprzęt usprawniający pracę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadó
 • Wizyta ministra Janusza Kowalskiego – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski wizytował Elektrociepłownię Krosno w celu pozyskania dobrych wzorców do wykorzystania ich w procesie legislacyjnym ustawy dotyczącej budowy instalacji biomasowych i nowych technologii w branży ciepłowniczej.
 • I edycja konkursu ekologicznego „KrosnoLudki są EKO i poprawnie segregują odpady” – W 2022 r. Spółka zainaugurowała konkurs mający na celu promocję i popularyzację idei poprawnej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu.

PRACUJEMY DLA MIESZKAŃCÓW I DLA ŚRODOWISKA!


Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numery stacjonarne:

13 47 48 994
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@khk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@khk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2023